Oljedirektoratet skriver at investeringene vil øke til 140 milliarder kroner i år. Prognosene fra direktoratet viser at olje- og gassproduksjonen, øker fra 2020 og frem mot 2023, med en liten nedgang i 2019. Produksjonen i 2023 vil være på nivå med toppåret 2004. Gass utgjør halvparten av verdiene som pumpes opp. Dermed gjøres oljekritikernes spådommer til skamme, skriver Nordens Nyheter.

Seks felt kopples sammen

Økningen skyldes produksjonen fra det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Leteaktiviteten var høyere i fjor enn i de to foregående årene. Antall letebrønner som ble påbegynt var 53 i fjor, mot 36 i 2017. Neste år det trolig til å bli boret like mange letebrønner, i takt med den økte oljeprisen. Oljeprisen har steget fra 27 dollar fatet i januar 2016 til rundt 60 dollar i dag. Regjeringen fremmetnylig forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Planene omfatter etablering av en områdeløsning for kraft fra land til fire andre felt: Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

– Den høye leteaktiviteten viser at norsk sokkel er attraktiv. Det er gledelig, sier Bente Nyland som er direktør i Oljedirektoratet. Det ble gjort 11 funn i fjor, med et foreløpig ressursanslag som er høyere enn hvert av de tre foregående årene.

I rapporten som ble lagt frem torsdag anslår Oljedirektoratet investeringer i overkant av 140 milliarder kroner i 2019 ekskludert leting. Det er en oppgang fra 125 milliarder kroner i 2018. Det er flere store utbygginger som Johan Sverdrup og Johan Castberg som drar opp tallene.

Over to hundre milliarder

Den totale pengebruken på norsk sokkel er likevel langt høyere. Inkludert driftskostnader, leting og nedstengningskostnader går 220 milliarder kroner inn i norsk oljesektor.

– Totalt utgjorde de samlede investeringene 220 milliarder kroner i fjor. Dette kaller jeg verdiskaping for samfunnet, sier Bente Nyland. Etter 2019 ventes en nedgang i investeringsnivået frem mot 2022. Letekostnadene ventes å øke med ti prosent fra 2018 til 2019. I kjølvannet av oljekrisen ble det kuttet kraftig i kostnadene på norsk sokkel. Nå venter Oljedirektoratet en svak realvekst fremover i takt med de bedre tidene i bransjen.

Oljedirektoratets oversikt over norsk sokkel viser 85 funn. Men til tross for at de fleste funnene ventes å ha god økonomi, kan investeringsbeslutning dra ut, heter det i rapporten.

Robuste prosjekter

Selv om oljeprisen har rast fra toppnivået på rundt 85 dollar fatet tidlig i høst, er Nyland opptatt av at norsk oljenæring er mye mer robust nå enn under oljekrisen som oppsto etter oljeprisraset i 2014. Snittprisen i fjor lå over 70 dollar fatet, og de siste dagene har oljeprisen krabbet opp i 60 dollar fatet.

– Vi må regne med at oljeprisen kommer til å gå opp og ned. Men næringen er blitt mindre sårbar for svingningen i oljepris. Prosjektene fra de siste årene tåler dagens oljepris med god margin, sier Nyland.

Hun gleder seg særlig over at borekostnadene har falt i Nordsjøen, noe som betyr enormt, ettersom borekostnader utgjør bortimot halvdelen av investeringskostnadene. Høy boreaktivitet er også essensielt for å få mest mulig ut av gamle felt.

– Det er fortsatt mer å hente ut på dagens felt, dette vil kreve investeringer i årene fremover, sier Nyland.

Må finne mer olje og gass

Hun medgir likevel at gigantutbyggingene glimrer med sitt fravær etter at Johan Sverdrup og Johan Castberg er ferdigstilt.

– I dagens funnportefølje er det ingen funn som vil gi utbygginger på størrelse med Johan Sverdrup, sier hun. Det kan bety at den norske produksjonsprofilen vil falle skarpt om et tiår.

– Skal produksjonen holdes høy også etter dette, trenges flere beslutninger om utbygging av nye felt. Vi er avhengig av høy letevirksomhet og ikke minst at det gjøres nye funn. Med så mange usikre faktorer kan det bli krevende å holde produksjonen høy, sier hun.

Leter etter gass

Spesielt ønsker Oljedirektoratet at oljeselskapene legger økt trykk på å finne mer gass. Rørledningssystemet sør på norsk sokkel vil få ledig kapasitet.

– Anslagene viser at det vil bli ledig kapasitet i transportsystemet. Det bør gi klare incentiver til å øke letingen etter gass, sier Nyland.

Leteaktiviteten var vesentlig høyere i fjor enn i de to foregående årene. Antall letebrønner har gått kraftig opp, og det ble tildelt 87 nye utvinningstillatelser. Det er ny rekord. Det ble påbegynt 53 letebrønner i fjor, mot 36 i 2017. Selskapenes planer viser at antallet antakelig vil være like høyt i 2019. Det ble gjort 11 funn, med et foreløpig samlet ressursanslag på 82 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Det er høyere enn hvert av de tre foregående årene.

– Den høye leteaktiviteten viser at norsk sokkel er attraktiv. Det er gledelig! Men en ressurstilvekst på dette nivået er ikke nok til å opprettholde produksjonen på et høyt nivå etter 2025. Derfor må det påvises flere lønnsomme ressurser, og det haster, sier Nyland til Stavanger Aftenblad.

Johan Sverdup-feltet skal frakte olje og gass til fastlandet( Foto: Harald Pettersen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*