Nordisk Business sjef Patricia Scott i SZEB Kort( Foto: Hardley.dk)

Gjennom et nytt partnerskap med fintech-selskapet Cardlay leverer Nordens største utsteder av firmakort, Eurocard, nye betalingstjenester til sine firmakortkunder i Norden. Gjennom partnerskapet blir utgiftshåndteringen en integrert del av tjenestene Eurocard tilbyr alle bedrifter som bruker kortet. Utgiftshåndteringen omfatter blant annet en AI-robot for automatisk momsrefusjon utviklet av PwC.

Mads Krumhardt er administrerende direktør for SEB Kort, som utsteder og administrerer Eurocard. Digitaliseringen skaper utfordringer for bankene både når det gjelder kjernevirksomheten for eksempel innen kort og i forholdet til kundene. Det krever nytenking.

Markedet er i endring

“Hele markedet for betalingstjenester til bedrifter er i endring. Kortbetalinger har stadig en fordel fremfor alle andre løsninger, særlig for den enkelte medarbeider som bruker kortet. Men for å beholde denne posisjonen kreves det nytenking og en mye raskere utvikling av nye tjenester. Samarbeidet med Cardlay muliggjør begge deler”, sier Mads Krumhardt.

Patricia Scott er Nordisk Business Manager hos SEB Kort. Hun ser samarbeidet med Cardlay som en måte å legge inn et høyere digitalt gir og kunne tilby kundene nye, innovative tjenester. Ambisjonen er å hjelpe alle små og mellomstore bedrifter i Norden med å effektivisere og minimere administrasjonen, forklarer hun.

Mer digitalisering

“Samarbeidet med Cardlay er tett knyttet til vår digitaliseringsstrategi og gir oss adgang til banebrytende teknologi for bilagshåndtering i en white label-løsning bygget direkte oppå Eurocard Pro-appen. Det betyr at vi nå langt raskere og smidigere kan rulle ut nye, automatiserte tjenester til alle bedrifter med Eurocard”, forklarer hun.

Med Cardlays teknologi kan Eurocard nå tilby bedriftskunder en effektiv løsning på utfordringen med den tidkrevende behandlingen av verifiseringer og medarbeidernes utlegg. Tiden denne administrasjonen tar i dag skaper ikke merverdi for bedriftene og kunne i stedet vært brukt til det som virkelig betyr noe for virksomheten. Over halvparten av alle små og mellomstore bedrifter håndterer i dag utlegg manuelt.

-Denne håndteringen kan vi nå automatisere utrolig enkelt med en løsning som integreres i deres eksisterende kort. Det betyr også at vi nå har som ambisjon at alle små og mellomstore bedrifter med Eurocard skal bruke Eurocard Pro-appen, der utgiftene kan håndteres i sanntid med digital rapportering og godkjenning – hvis de ikke allerede har en løsning for dette”, sier Patricia Scott.

Markedsledende på firmakort

Eurocard er et av verdens mest aksepterte kort og har over 40 prosent av firmakortmarkedet, med ca. 1 million kunder i Norden. Det er altså en omfattende kundebase Cardlay kan hjelpe, konstaterer Jørgen Chr. Juul, direktør og stifter av Cardlay.

“Vi har lagt ned mye arbeid i å forstå den komplekse lovgivning og bankenes komplekse IT-systemer. Det har ført til at vi raskt kan legge et digitalt lag oppå alle bank- og kredittkortsystemer. Bankene kan til gjengjeld tilby sine bedriftskunder en hel rekke nye tjenester som del av deres eksisterende firmakort –uten at kundene trenger å gå over til en annen plattform, bank eller kortutsteder”, forklarer han.

Cardlay har i dag 50 ansatte, men gjennom samarbeidet med Eurocard og med utsikter til flere store avtaler forventer Cardlay å vokse ytterligere de kommende årene. Jørgen Chr. Juul regner blant annet med en tredobling i antall ansatte og sikter nå globalt.

Jørgen CHr. Juul i Carley(t.v.) og sjef for Eurocard i SEB Mads Krumhardt( Foto: SEB Kort)

———————————————————————————————————————————–

Ytterligere opplysninger:

Jørgen Chr. Juul, direktør og stifter, Cardlay +45-427 301 10

Mads Krumhardt, adm. direktør, SEB Kort +46-707 63 90 06

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*