Bildet viser Kårstø-anlagget i Nord-Rogaland i Norge( Foto: Einar Aslaksen, Equinor)

Regjeringene i Finland og Estland forhandler for tiden om å leie en flytende LNG-terminal for å fylle gapet etter stansen i russisk gasseksport. LNG er flytende naturgass. Russland stoppet leveranser av naturgass til Finland lørdag morgen, skriver Finlands NrK, Yle.

Bensinstoppen påvirker ikke et vanlig menneskes hverdag i morgen. Men dersom det oppstår forstyrrelser i gassleveranser som for eksempel rammer industrien, vil det etter hvert også være synlig i vanlige menneskers hverdag. Prisene kan også stige, sier Väisänen.

Professor Peter Lund ved Aalto-universitetet sa i april at de første som blir berørt av et stopp i russisk naturgass i Finland er mindre selskaper og industrier, spesielt kjemisk industri, som bruker mye gass.

– Kundene våre har fortsatt forberedt seg godt. De totale konsekvensene vil først ses senere, sier Väisänen.

Russland stoppet som ventet gassleveransene til Finland lørdag morgen klokken 7. Ifølge Gasum er sommersesongen trygg, men vinteren kan være utfordrende, skriver Yle

– Vår vurdering er den samme som før, det vil si at det er en risiko for at importen av russisk naturgass stoppes sent i kveld eller i morgen, sa Olga Väisänen, leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i energiselskapet Gasum, i Yles morgenprogram i dag. .

På ettermiddagen kom meldingen om at de russiske gasskranene skulle stenges lørdag morgen.

Krigen er årsaken

Grunnen til at Russland slutter å eksportere naturgass ligger i krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland.

Fra første april har Russland krevd at all betaling for deres energieksport, som inkluderer naturgass, skal skje i rubler, noe mange vestlige land ikke ønsker å gå med på. Tidligere var euro eller dollar den vanligste betalingsvalutaen.

«Vintersesongen blir utfordrende»
Ifølge Väisänen har Gasum i lang tid forberedt seg på at gassimporten skal legges ned.

– I sommersesongen kan vi levere gass til våre kunder via Balticconnector gassrør. Vintersesongen vil være mer utfordrende for hele det finske gassmarkedet fordi da vil ikke overføringskapasiteten til Balticconnector-røret være nok for hele behovet.

Amerikansk gassterminal

Et skip som frakter LNG legger til kai i en havn. Russiske gassleveranser opphører – flytende LNG-terminal for å dekke vinterbehovet, men det er uklart om den vil være klar i år Amerikansk selskap leverer enorm flytende LNG-terminal.

Balticconnector er en naturgassrørledning under Finskebukta mellom Ingå i Finland og Paldiski i Estland. Røret forbinder naturgassnettverket i Finland og Estland og er koblet til Inčukalns underjordiske naturgassdepot i Latvia. Finland har mottatt gass gjennom rørledningen siden 2020.

Rollen til naturgass som energikilde er ganske liten i Finland
Rollen til naturgass som energikilde er fortsatt ikke så stor i Finland.

I 2020 utgjorde naturgass 6 prosent av det totale energiforbruket. Men nesten all gass importeres fra Russland, i fjor var andelen russisk naturgassimport på 92 prosent.

Konsernsjef Marcus Rauramo i Finske Fortum er ikke bekyret( Foto: Fortum)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*