Folkeretten krever at krigføring må være forholdsmessig, og at det skal tas hensyn til sivile. I krigføringen på Gaza-stripen er den streken langt overgått nå. Sivile og særlig barn rammes på en uakseptabel måte med dramatiske konsekvenser, og ødeleggelsene og lidelsene vil sette varige spor til fare for alle mennesker i regionen.

For tre uker siden opplevde Israel et bestialsk terrorangrep fra Hamas. Det har vi fordømt klart og tydelig. Vi har krevd at alle gisler må frigis, slik folkeretten krever. Vi har understrekt Israels rett til å forsvare seg. Vi erkjenner at det er krevende å bekjempe Hamas i så befolkningstette områder som i Gaza der det bor over to millioner mennesker og der halvparten er barn og unge.

Samtidig har vi vært helt klare overfor Israel på at det må skje i tråd med reglene i krigens folkerett. Krigførende parter må ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile så langt det er mulig, og det må være forholdsmessighet mellom maktbrukens militære og politiske mål og skadene som påføres sivile. Angrep på sykehus og helsepersonell og omfattende skade på skoler og boliger rammer hundretusenvis. I tillegg avskjærer blokaden av Gaza tilgang til livsnødvendigheter som mat og medisiner og fører til en dramatisk situasjon for alle. En full blokade er ikke i tråd med krigens folkerett.

De siste døgnene har vi sett en militær opptrapping fra Israel som er svært bekymringsfull. Det har vært massive luftangrep mot Gaza i helgen. Det er en desperat situasjon. Omfanget av ødeleggelsene er enorme. Enda flere liv har gått tapt. Spesielt for barna som lever i dette marerittet dag etter dag, er situasjonen dypt traumatisk.

Jeg er bekymret over hva dette vil bety for alle de menneskene som ikke har mulighet til å flytte på seg, konsekvensene på kort sikt og på lang sikt. Det gjelder også for omlag 200 nordmenn, der rundt 100 er barn. Veiene er også utsatt for bombeangrep. Grenseovergangene er fortsatt stengt. Det er ingen trygge steder i Gaza.

Det som haster aller mest, er å få et opphold i krigen og for å kunne hjelpe dem som er rammet. Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand. Jeg er glad for at et stort flertall av verdens land har vedtatt en resolusjon i FN om våpenstillstand og å få inn nødhjelp. Dette kan ikke få fortsette.

Mange kjenner også på uro her hjemme. Onsdag 1. november har jeg og barne- og familieminister Kjersti Toppe invitert til et dialogmøte med tros- og livssynssamfunn for å snakke om hvordan vi fortsatt opprettholder samhold og tillit i det norske samfunnet. Den åpne og fortrolige dialogen mellom storsamfunnet og ulike tros- og livssynssamfunn er en styrke for det norske samfunnet. Det er et møte jeg ser frem til, skriver Jonas Gahr Störe i en pessemelding.

Jonas Gahr Störe er fotografert av NTB, slik at bildet fritt kan benyttes av media med kilde i statsministerens kontor i Oslo.
 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*