Nordmenn vil helst være hjemme i isolat( Foto: Getty Images)

YouGov samarbeider med Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London og samler global innsikt i hvordan menneskers atferd endres som følge av COVID-19 i 29 land. Her er de nyeste resultatene fra Norge.

Det er mer sannsynlig at nordmenn holder seg hjemme (29 %) enn de som bor i andre naboland, f.eks. Danmark (19 %), Sverige (20 %) og Finland (24 %), (basert på antall ganger folk forlot hjemmet sitt dagen før).

Det er også mer sannsynlig at de sier at de ikke har vært i kontakt med noen i de siste 7 dagene, enn de som bor i de øvrige nordiske landene. Litt over en tredel (37 %) av de som bor i Norge melder om dette, som er høyere enn i Sverige (26 %) og Finland (24 %). Tallet kan sammenlignes med Danmark (39 %).

Litt over en tredel (37 %) har ikke vært i kontakt med noen utenfor hjemmet i de siste 7 dagene. Dette er særlig tilfellet med eldre mennesker – og gjelder nesten halvparten (48 %) av de som er 70+, men er mye lavere for dem mellom 16 og 29 (27 %).

Det er mer sannsynlig at yngre mennesker mellom 16 og 29 sier at de har opplevd symptomer på koronaviruset i de siste 7 dagene (23 % av 16–29 mot 6 % av de som er 70+). Som følge av dette er det også mer sannsynlig at de har blitt testet (13 % mot ingen i aldersgruppen 70+).

Her er YouGovs seneste statistikk for Norge(Ill. Yougov Norge)
Selv om det er mer sannsynlig at unge mennesker har hatt symptomer, er de også den aldersgruppen som er minst villig til å isolere seg (76 % mot 93 % av dem som er 70+). Dette gjelder også for andre naboland – Danmark, Finland, Sverige.De fleste (81 %) sier de ville isolere seg hvis de fikk symptomer i de neste 7 dagene, men et betydelig antall sier at de ikke ville gjøre det, eller er usikre på om de ville gjøre det. (19 %).Menn er mer motvillige enn kvinner mot å isolere seg. Hvis de fikk symptomer, sier 74 % at de ville isolere seg sammenlignet med 88 % av kvinnene.Av folk i nøkkelstillinger sier halvparten (50 %) at de skal jobbe utenfor hjemmet i de neste 7 dagene.Om undersøkelsenDataene kommer fra et samarbeid mellom YouGov og eksperter på folkehelse ved Institute of Global Health Innovation (IGHI) ved Imperial College London. Undersøkelsen fra 29 land er utformet for å gi atferdsanalyse av hvordan ulike populasjoner responderer på COVID-19 og er offentlig tilgjengelig på IGHIs dashbord. Dataene er gratis og tilgjengelig for helseorganisasjoner og akademiske institusjoner over hele verden.Undersøkelsen er basert på 1007 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 9. april til 13. april 2020, sier Tove Keldsen Nordic Marketing Maneger i YouGov.
CEO Stephan Shakespere i YouGov(Foto: YouGov)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*