Finlands president Sauli Ninistø møtte presidentVladimir Putin i Helsinki i sommer( Foto:Alexei Druzhinin/Assocciated Press)

Russlands president Vladimir Putin besøkte Finland 27. juli der han møtte sin finske motpart president Sauli Niinistö. De nye amerikanske sanksjonene mot Russland, og den økte militære spenningen i Østersjøen, var tema under møtene i operabyen Savonlinna. Finland og Sverige  var to av de 122 landene som skrev under en resolusjon mot atomvåpen. Det fører tankene hen til vønsket om en atomvåpenfri sone i Norden, som under gitte forhold ka friste  russserne til militære fremstøt. Tildelingen av Fredsprisen i Oslo 2017 viser at utenriksminister Børge Brende har rett, og det viser at kineserne tok feil da de hevdet at Nobelkomiteen ikke var uavhengig av regjeringen.

– Selvfølgelig må vi holde dørene åpne for kontakt med Russland. Vi har tross alt en felles grense på mer enn 1300 kilometer, sa den finske presidenten Sauli Niinistö på spørsmål fra NRK i slutten av mars i år, om hvorfor Finland har valgt å opprettholde direkte dialog med den Putin siden 2014. Sverige har den siste tiden opplevd et økende russisk press med krenkelse av luftrommet og økt press mot Gotland, som har ført til økt satsing på det svenske forsvaret.

Nøytralitet er farlig

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier NATO og ICAN deler målet om en verden fri for atomvåpen. Men traktaten om forbud mot atomvåpen er han ikke for. Ingen Nato-land signerte traktaten mot atomvåpen. Sverige, Østerrike,Finland og Sveits , signerte avtalen som nøytrale stater. Nederland vurderte lenge å skrive på men gjorde det ikke.

– NATO vil bevare freden og legge forholdene til rette for en verden uten atomvåpen. Vi deler dette målet med ICAN, og jeg ønsker velkommen den oppmerksomheten Nobelkomiteen har gitt saken, sier Stoltenberg.

Norgevalgte NATO

Fredag fikk altså Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) Nobels fredspris. En traktat om forbud mot atomvåpen vil neppe gjøre at verden nærmer seg dette målet, mener NATO-sjef Jens Stoltenberg. Den økte spenningen mellom stormaktene i Norden gjør at Stoltenberg har rett. Brende mener det ikke er mulig for Norge å skrive under noen FN-traktat som forbyr atomvåpen så lenge land som Nord-Korea, Russland, Kina og Pakistan har slike våpen. I 2015 kuttet regjeringen Erna Solberg støtten til ICAN, mens en uavhengig nobelkomitee nå gir fredsprissen til ICAN. De nordiske landene burde selvsagt hatt et felles syn på dette spørsmålet. Men slik er det ikke. Med den siste tidens aggressive russiske utenrikspolitikk, var tidl. statsminister Einar Gerhardsens  regjerings valg av NATO som samarbeidspartner en klok og fremtidsrettet utenrikspolitikk, skriver Nordens Nyheter.

Utenriksministeer Børge Brende ville ikke skrive under ærklæringen mot atomvåpen( Foto: Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*