Jens Helleup leder NIB`s Funding and Investor Relations(Foto: Rami Salle)

Den nordiske investeringsbank (NIB) har signert en tiårig låneavtale på 500 millioner kroner med Eidsiva Energi AS for å oppgradere og utvide selskapets distribusjonsnettverk i Innlandet fylkeskommune.

Formålet med investeringene er å øke nettkapasiteten og sikre videre elektrifisering av Norge, som å levere strøm til ladestasjoner for private kjøretøy og offentlig transport.

Nettinvesteringene vil koble til 336 MW fornybar produksjonskapasitet og øke overføringen av fornybar energi med omtrent 1,1 TWh per år. Styrking og utvidelse av nettene vil øke effektiviteten ved å redusere nettverkstap, forbedre kvaliteten på infrastrukturtjenester og øke forsyningssikkerheten.

Det totale investeringsprogrammet for 2020-2022 er på rundt 1 355 millioner kroner, hvorav NIB finansierer 37 prosent.

– NIB gir addisjonalitet ved å diversifisere det langsiktige finansieringsgrunnlaget til Eidsiva Energi, og komplettere finansieringen fra det norske obligasjonsmarkedet, sier André Küüsvek, administrerende direktør i NIB.

Eidsiva Energi AS er Norges største elektriske nettselskap og har vært kunde hos NIB siden 2007. Eidsiva er 50% eid av Hafslund AS med Innlandet Energi Holding AS som eier 49,41% og Åmot kommune resten.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Patrik Marckert, Senior Banker, tlf. +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Nordiska Investeringsbanken ligger i Helsingfors(Foto: NIB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*