Styreformann Gøran Ando i Novo Nordisk har en doktorgrad fra Linkøping Universitet, og er styremedlem i flere selskaper( foto: Novo Nordisk)

Styreformann Gøran Ando i Novo Nordisk har en doktorgrad fra Linkøping Universitet, og er styremedlem i flere selskaper( foto: Novo Nordisk)

Den norske staten har investert 327 milliarder norske kroner i de ti største nordiske børsselskapene, viser Nordens Nyheters analyse. Det danske legemiddelkonsernet Novo Nordisk(Se egen analyse) har en totalverdi på vel 610 milliarder norske kroner, og 18 av disse milliardene er investert av oljefondet. NBIM satser totalt NOK 57 milliarder kroner i de ti største nordiske børsselskapene, eksklusive Statoil. der statens eierandel på 67 prosent. dermed har den norske staten aksjer i Statoil til en verdi av 270 milliarder norske kroner. Statoils totaltverdi på børsen er NOK 404 milliarder, skriver Nordens Nyheter.

Dansk børstopp

Til tross for et kursfall i Novo Nordisk på tre hundre milllioner kroner og en halvering av Statoils verdi det siste året, har det danske selskapet gått forbi fjorårets børsvinner i Norden Statoil. Dagens Industri har rangert de ti største børsselskapene i Norden, hvorav bare ett selskap er norsk. Danmark har tre selskaper på børstoppen, mens svenskene har fem selskaper på den nordiske børstoppen. Ericsson-konsernet, som var med på «ti-på-topp-listen» ifjor, ligger nå på femtende plass. Legemiddelkonsernet Novo Nordisk, som er oljefondets største investering i Norden utenfor Norge, er kjent for sin «diabetes-medisin over hele verden. Det statlige norske oljefondet har som nevnt investert 18 milliarder norske kroner i danskeNovo Nordisk, som Nordic News skriver i en analyse.

Kursen kraftig ned

Oljefondet investerer ikke i norske selskaper, men Folketrygdfondet, NBIM`s lillebror eier 3,3 prosent av Statoil. Oljefondets samarbeidspartnere BlackRock og Vanguard har tilsammen vel en prosent i Statol, der den norske stat altså eier 67 prosent av en verdi på 404 millioner norske kroner. Vi har valgt å legge inn statens aksjeverdi i Statoil i totalbeløpet. Oljefondet harinvestert 3,7 milliarder norske kroner i rederiet AP Møller Maersk, g 6,9 milliarder i Nordens største bank Nordea, der Finansdepartementet i Oslo eier 1,75 prosent i selskapet. NBIM har investert 4,1 milliarder norske kroner i Hennes & Mauritz(0,79%), mens oljefondet eier 1,99 prosent i Danske Bank, med en ivestering på 4,8 milliarder norske kroner. Fondet satser 5,2milliarder NOK i Atlas Copco(eier 1.97%).

Åtte tuen milliarder

Det norske oljefondet har investert 3,9 milliarder kroner i Wallenbergs investeringsselskap Investor, som er en av to store eiere i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Norges Bank eier 1,55 prosent og er en a de største aksjonærene, med både Johan H. Andresen og Grace Reksten som tidligere aksjonærer. Oljefondet har investert 1,5 milliarder norske kroner i Svenska Handelsbanken, der inansdepartementet i oslo bar eier 0,68 prosent. Oljefondet i Oslo har satset 4,7 milliarder kroner i Nokia AB, der NBIM eier 1,86 prosent av aksjene. Oljefondets totalveerdi i oktober 2016, er på 7159 millioner kroner. Regjeringen spår at oljefondet med en dagsverdi på NOK 7461 millioner kroner vil øke til 7420 millioner 1. januar neste år. Ifølge fondets egne prognoser vil fondets verdi være 7150 millioner 1. januar 2017. Dette er i tråd med dagens verid på fondet. Der med vil fondet øke til 8000 millioner kroner i løpet av 2020, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Styreleder Jacob Wallenberg i Investor AB på World Economic Forum i Sveits i 2015( Foto: WEF)

Styreleder Jacob Wallenberg i Investor AB på World Economic Forum i Sveits i 2015( Foto: WEF)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*