Ola Elevestuen vil vise handling i miljøspørsmål(Foto: Venstre)

Verdens første globale rapport om naturens tilstand er lansert. Rapporten danner kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi kan redde naturen. Naturpanelet taler et svært alvorlig språk: Nesten ti prosent av verdens planteog dyrearter er allerede utryddet. Bare de siste 50 årene er urørt natur på land og i havet blitt halvert.

AV: HARALD PETTERSEN

FNs naturpanel lanserte nylig en global rapport om verdens naturtilstand nylig. 400 eksperter fra 50 land har skrevet rapporten. Rapporten hevder at én million av åtte millioner arter truet. Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. Den tar for seg hvordan vi mennesker er avhengig av jordens ressurser og hvordan vi forbruker dem. Mennesker har gjort betydelige endringer på tre fjerdedeler av jordens landoverflate. Mer enn en tredjedel av landoverflaten brukes nå til jordbruk eller dyrehold, og tre fjerdedeler av ferskvannsressursene på jorden går til denne bruken. Videre skriver rapporten at utnyttelse av naturressurser har økt svært mye de siste femti årene. Landbruk har økt med 300 prosent siden 1970, og skoghogst har økt med 45 prosent. Totalt utvinnes det 60 milliarder tonn med ressurser hvert år, som inkluderer både fornybare (som skog) og ikke-fornybare (som mineraler). Dette er en dobling siden 1980.

Ti ganger så mye plast

Plastforurensningen er 10 ganger så stor i dag som i 1980. Flere hundre millioner tonn med giftig avfall går også ut i havene på jorda hvert år. Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen, sier forskerne. Det må store Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen, sier forskerne. Det må store samfunnsendringer til for nå målet om tap av naturmangfold, er et av hovedbudskap i rapporten. Våre fotavtrykk Menneskets fotavtrykk på kloden vår blir stadig mer tydeliggjort og dokumentert gjennom forskning og kunnskap. Hvordan kan vi som nasjon bidra til å rette oppmerksomhet mot disse alarmerende signalene? Norge hadde i mange år en ledende rolle på området miljø og naturforvaltning. Allerede i 1972 var vi først ute med egen miljøvernminister, Olav Gjærevoll. Gro Harlem Brundtland var leder for den Brundtland-kommisjonen, hvor rapporten ”Vår felles framtid” ble lagt fram i 1987. Stikkord fra rapporten er miljøvern, energiforbruk og bærekraftig utvikling. I et opprop i Aftenposten for nesten to år siden etterlyste fem nobelprisvinnere et modigere lederskap på klima – og at vi trenger det fra Norge. FNs naturpanel gir oss en sterk vekker om at det spor vi mennesker følger på jorda, med et stadig større forbruk, må reverseres om vi skal i det hele tatt overleve. Det er ennå ikke for sent!

Hvert år havner rundt 13 millioner tonn plast i havet, ifølge opplysninger fra FNs miljøprogram UNEP. Beregninger tyder på at det nå flyter minst 150 millioner tonn plast rundt i havet, eller 580 000 plastbiter per kvadratkilometer, samt 51 milliarder partikler av mikroplast. Og det blir bare mer. Derfor er det fint at Forever øker fokus på å skape mer miljøvennlige pakninger, skriver FN`s miljøprogram UNEP.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*