Konsdernsjef Kjersti Braathen i DnB fotografert av K. Fixdal DnB)

DNB har fortsatt ikke oppdatert sine boliglånspriser på Finansportalen – en uke etter at de kommuniserte renteheving. De nye prisene skulle gjelde for kunder fra og med tirsdag og bankene er pålagt å rapportere til Finansportalen samme dag. Det er kun DNB og lille Luster Sparebank som ikke har oppdaterte priser på Finansportalen.

I et innlegg i DN i går tok vi i Renteradar til orde for at DNB er «bjellesauen» i det norske bankmarkedet. DNB ønsker å være først ute med renteendring for å sette standarden. Dette mønsteret så vi også forrige fredag da DNB var først ute med å kommunisere renteheving på boliglån. Samtidig kommuniserte de at kun enkelte innskuddsprodukter ville få høyere rente. Dermed kommuniserte DNB til de andre bankene at nå skal rentemarginene opp, og de fleste andre bankene fulgte opp kort tid etter med tilsvarende budskap.

De andre bankene har innrapportert rentehevingen

Nå, en uke etter pressemeldingen, har DNB fortsatt ikke oppdatert rentene på de fleste boliglånsproduktene på Finansportalen. Banken har kommunisert at en renteøkning på inntil 0.25 %-poeng, men hva blir fasit?

Flere banker varslet fredag 24. september renteendringer etter at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng dagen før. Dette er første gang styringsrenten heves siden mai 2020. DNB var som forventet først ute med å varsle renteendringer – og flere andre banker har fulgt etter, skrev Mynewsdesk.

Renten øker – DNB først ut

Som forventet er det DNB som er først ut til å varsle renteendringer. DNB øker renten med inntil 0,25 %-poeng – for et lån på tre millioner kroner vil dette tilsvare 7 500 kroner mer i årlige rentekostnader. For nye kunder vil renteendringen gjelde fra 28. september. For eksisterende kunder har bankene 6 ukers lovpålagt varslingsfrist og endringen vil først tre i kraft 12. november.

Det er ikke overraskende at det er DNB som er først ute med å øke renten. Dette har de også vært de siste to rentehevingene. DNB har fått et stempel som bjellesau blant de norske bankene, og setter premissene i boliglånsmarkedet.

DNB bruker ordet «inntil» på renteendringene. Vi tror derimot at DNB kommer til å heve renten med 0,25 prosentpoeng for de fleste boliglånskunder, kanskje med unntak av de som har avtale via Norsk Sykepleierforbund. Fagforbundets avtale med DNB, kan inneholde krav som gjør det vanskelig for DNB å gi sykepleiere hele rentehevingen.

DNB øker ikke renten på enkelte innskuddsprodukter

DNB har ikke opplyst offisielt hva innskuddsrentene vil bli satt opp med. Til Nettavisen har de derimot sagt at de skal øke rentene på inntil 0,25 prosent for Barnas sparekonto og Sparekonto pluss. På fastrenteinnskudd med 12-24 måneder bindingstid øker de bare renten med 0,20 prosent, men få kunder benytter dette tilbudet.

Hva med resten av innskuddsproduktene? Hva med lønnskonto og ordinær sparekonto? DNB og de andre bankene har hatt en god innskuddsvekst gjennom Korona-krisen. Ved å kun heve renten på enkelte innskuddsprodukter, kan DNB øke sin rentemargin og tjene mer penger.

Renteradar tror DNB kommer til å benytte renteøkningen på å tjene mer, ved å øke boliglånsrenten uten å endre på innskuddsrenten på flere av sine produkter.

Dette minner om noe DNB også gjorde tidligere i år. Norges pengemarkedsrente, Nibor, falt markant, og bankene fikk høyere marginer. Noen banker valgte å senke boliglånsrenten som følge av dette. I midlertidig valgte DNB å ikke senke renten for ordinære boliglånskunder. Dette tjente DNB penger på, og de rapporterte sterk inntjening første kvartal 2021.

Renteendringer – flere banker følger etter

Etter at DNB varslet renteendringer har flere banker fulgt etter. Nordea har meldt at de øker renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Disse rentesatsene vil gjelde fra 5. november 2021. De vil også øke innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng. I tillegg har Sparebank 1 SMN og Sparebanken Sogn og Fjordane varslet renteøkning.

Danske Bank vil øke utlånsrenten med inntil 0,30 prosentpoeng. Leder for personmarked i Danske Bank, Aleksander Dahl, begrunner dette med at de har tatt innover seg endringene og tilpasser seg markedssituasjonen. Han legger til at etter denne renteendringen vil de fortsatt være konkurransedyktige i boliglånsmarkedet.

Oversikt over renteendringer

Nedenfor ser du en oversikt over renteendringer som banker har varslet inntil videre. Tabellen oppdateres dersom flere banker varsler renteøkning.

Ikke alle banker vil heve rentene nå

Det er i midlertidig ikke alle banker som har gått ut og varslet renteendringer.

  • Landkreditt Bank varslet at de ikke ville heve renten nå.
  • KLP-banken har også gått ut og varslet at de ikke vil heve renten nå.
  • Sbanken har gitt en rentegaranti, og lovet at de ikke skal heve rentene i 2021. Dette er ikke overraskende, da de normalt sett har ligget en renteheving etter når rentene har gått opp. I tillegg er det fortsatt noe usikkerhet rundt oppkjøpet fra DNB.
  • Bulder Bank har gitt samme rentegaranti som Sbanken, ifølge Renteradar.no.
Styreleder Torbjørn Magnusson i finske Sampoo og i Nordea AB. Nordea øker renten i Norge.(Foto: Sampoo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*