Norges Bank må senke renten med minst en prosent  neste år(Foto:ECB Eur)
Norges Bank må senke renten med minst en prosent neste år(Foto:ECB Eur)

Norges Bank må senke styringsrenten med en prosent neste år.Sentralbanksjef Øystein Olsen må trolig senke den norske styringsrenten dramatisk i 2015. Norge må ned på samme rentenivå som Sverige og Eurosonen. Det betyr at den norske renten må ned fra 1,5 prosent til 0,5 prosent (ESB) eller 0,25 prosent som er svenskenes styringsrente. Konsernsjef Rune Bjerke mener oljeprisfallet ikke bare er negativt for Norge, skriver Nordens Nyheter.

Bedre konjunkturer

Konsernsjef Rune Bjerke sa under presentasjonen av DnB`s resultat for tredje kvartal, at det isolert sett er det klart at lavere oljepris er negativt for Norge. Samtidig er lav oljepris positivt for oljeimporterende land. Det er for tidlig å si hvordan effekten i global makro vil være for den langsiktige oljeprisen, og for eksportutsiktene for norsk næringsliv. Bjerke innrømmer overfor Dagens Næringsliv at oljeprisfallet ligger som en mørk sky på den norske horisonten. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at utviklingen ute og fallet i oljeprisen har økt usikkerheten om utsiktene, men han rører foreløpig ikke foreløpig ikke rører styringsrenten.

God nok oljepris

Denne uken selges Nordsjøolje 85 dollar fatet etter å ha falt fra 115 dollar fatet i sommer. Timingen har overrasket oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets. Han har lenge sett for seg en oljepris på 100 og 98 dollar fatet i henholdsvis 2015 og 2016. Han sier til Dagens Næringsliv at han tror på en oljepris mellom 70 og 90 dollar fatet neste år,og han legger frem sin oljerapport neste uke. dersom oljeprisen stabiliserer seg på 90 dollars per fat er ikke dette et godt nok grunnlag for å justere prognosene til DNB Markets for 2015 og 2016.

Rentekutt to ganger

Så langt i år har konsernsjef Rune Bjerke kuttet i bankens utlånsrenter to ganger. Kundene strømmer på, noe som bidro til at konsernet de siste tre månedene økte resultatet med milliarden.Professorene Steinar Holden og Ragnar Torvik i DNs rentepanel tror en oljepris som blir liggende på dagens nivå kan bety en halvering av styringsrenten. Denne prognosen er i tråd med Nordens Nyheters anslag for den norske styringsrenten fremover.EUs sentralbanksjef Mario Draghi har liten tro på at EU-landenes økonomi plutselig skal vise gode gamle takter. Fortsatt er bedringen meget skjør, ifølge den tidligere sjefen i banca d`Italia, som idag er sjef i Den europeiske sentralbanken ESB.

Sentralbanksjef Stefan Ingves i den svenske Riksbanken har senket renten til 0,25 prosent(Foto:Petter carlberg/ Carlberg Foto)
Sentralbanksjef Stefan Ingves i den svenske Riksbanken har senket renten til 0,25 prosent(Foto:Petter carlberg/ Carlberg Foto)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*