Kommisær for digital økonomi Mariya Gabriel vil at globale selskaper betaler skatt(Foto: Eu.eu)

«NrK bør deles og monoplet oppheves»var tittelen på en debattbok utgitt av Norges Handels og Sjøfartstidende på åttitallet.  Da var Terje Baalsrud var avisens redaktør. Noen år senere opphevet kulturminister Lars Roar Langslet fra Høyre Nrk-monopolet. Forfatteren av debatt boken har idag et motsatt syn på NrK i denne saken: Han vil styrke NrK`s stilling i konkurranse med de flernasjonale gigantene, Google(Alphabet), Apple, Microsoft og Schibsted, som har stor markedsmakt i Norge, Sverige og Norden gjennom Aftonbladet, Svenska Dagbladet. Derfor har kulturminister Linda Hofstad Helleland(H) bedt Medietilsyneen rapport ot skrive m NrK`s rolle i en ny digital tidsalder.

Strammer tøylene

Mariya Gabriel, Kommisær for digital økonomi i EU, vil stramme til overfor mangfoldet av nettaviser og nettsteder uten å vite hvordan EU skal gripe dette an. Derfor går presidet Emmanuel Macron og det franske medietilsynet(CSA)med  planer om å innføre en slags konsesjonsordning for aviser på internett. Hertuginnen av Oldenburg, Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storck, medlem av høyreorienterte Alternativ für Deutschland,er inne på de samme tankene om sensur på Internett. Britene har lenge gjort det vanskeligere for frie nettsteder med trusler om å trekke bloggere for retten i London med erstatningskrav på millioner av pund. Dermed må redaktører i en nettavis med en britisk dom holde seg langt unna London og Storbritannia. De flernasjonale selskapene har også begynt å blande seg inn. Google har innført en avgift som gir brukeren»sikker» side på internett. Betaler du ikke er det noen der ute som senker hastigheten, eller  fjerner deg fra Internett. Russland og Kina har som vi vet full statlig kontroll over Internett, og styrer nettet med jernhånd.

Felles modell

Paragraf hundre i den norske grunnloven sikrer full ytringsfrihet på nett og papir. Sverige har den samme paragrafen i grunnloven, som gir rett til å verne om pressekilder, og rett til å offentliggjøre alt, om det ikke strider mot straffelov eller kardemommeloven. Likevel ser vi at store private selskaper uten å nøle griper inn når det passer og trenger inn i uønskede datasysteemer. I Norge har vi noe som heter Digitalt Grenseforsvar(DGF), som rapporterer direkte til overvåkningstjenesten(PST). Sverige har sitt eget system som heter Førsvarets Radio Anstalt(FRA) som spilte en sentral rolle under andre verdenskrig. Idag går all norsk tele- og datatrafikk til utlandet via Sverige, der informasjon kan tappes om det passer en grådig motstander. Vi tror på sett og vis dette er bra, fordi vi kan forhindre terror mot våre samfunn fra en fremmed makt eller et multinasjonalt selskap. Derfor bør vi etablere et felles nordisk grenseforsvar, som samarbeider om å bevare nedarvede verdier. Her NrK en viktig rolle når det gjelder å gi korrekt informasjon til samfunnet  i en mulig krisesituasjon.

Fra Ark til NrK

Orkla og andre private selskaper solgte for noen år siden en mengde norske lokalaviser til Amedia. Drammens Tidende, Tønsberg Blad, Fredrikstad Blad og Østlandsposten ble solgt til Amedia med penger fra DnB`s sparebankstiftelse. Thor Gjermund Eriksen (født 2. oktober 1966 i Oslo) er tidligere konsernsjef i Amedia og tok over som kringkastingssjef i NRK 11. mars 2013. Dermed er vi tilbake til i Frp-politiker Carl I. Hagens debatt om «Arbeiderpartiets Rikskringkasting»(ArK). Men idag er situasjonen snudd opp ned ; Trusselen mot ytringsfriheten kommer fra høyrepolitiske partier og flernasjonale selskaper. I tider med «Fake News» er det mange som vil innføre «lisens for å drive nettavis». Vi må selvsagt verne om ytringsfrihetens grunnprinsipp i Grunnlovens paragraf 100. Man skal ikke behøve lisens for å bli blogger eller drive egen nettavis. Men man må følge lover,regler og folkeskikk. Og så må personer i ledende posisjoner i samfunnet tåle mer enn barn, svake, syke og gamle. Dette gjelder ikke minst folk i regjering og på Stortinget, dvs den første, andre og tredje statsmakt skal overvåkes av den frie fjerde statsmakt, som bør være NrK , SVT og en fri nordisk presse, skriver Nordens Nyheter i en politisk kommentar.

President Emmanuel Macron vil ha mer digitalt tilsyn gjemmom CSA(Foto: Associated Press)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*