Statsminister Erna Solberg kan se frem mot en ny økonomisk opptur i 2016( Foto: Regjeringen.no)

Statsminister Erna Solberg kan se frem mot en ny økonomisk opptur i 2016( Foto: Regjeringen.no)

Norges Bank spår at Norges økonomi når bunnen før nyttår. Oljenedturen har ikke slått ut for fullt i norsk økonomi, skriver Danske Banks rapport «Nordic Outlook» som spår utsiktene for norsk og nordisk økonomi. Bankens prognoser tyder på at utviklingen snur mot slutten av 2015. Men i rapporten eter det at det verste ligger fortsatt foran oss, skriver sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum i Danske Bank.

Svak vekst i år

Fall i de norske oljeinvesteringene ventes å bidra til at BNP Fastlands-Norge øker med bare 1,2 prosent i 2015. Et moderat produksjonsoppsving ventes å sette inn tidlig neste år, men uten at det hindrer arbeidsledigheten i å øke også neste år. For Sveriges del er konjunktursignalene blandet. Tilveksten drives derfor fremfor alt av boligbygging og husholdningskonsum stimulert av god realinntekt. Eksportutvinningen vil være svak, men svensk BNP øker med 3,1 prosent i 2015 . Arbeidsledigheten i Norge når en topp på 4,3 prosent i 2016

– Hvordan vil folk merke at Norges økonomi når bunnen?

– Først og fremst vil flere miste jobben, og disse vil få det vanskelig. Men de fleste nordmenn med lån vil kunne tjene på de lave rentene som følger nedgangen, sier til Dagens Næringsliv. Danske Bank Markets har justert ned anslaget på BNP-veksten i Fastlands-Norge i 2015 til 1,5 prosent fra tidligere 1,7 prosent. I 2016 har de oppjustert vekstanslaget til 2,3 prosent fra 2,2 prosent.Svenske SEB ventet ifjor en norsk BNP-vekst på 2,4 i 2015

Tjener på lave renter

Det er ikke ventet særlige jobbkutt utenfor oljenæringen. Nordmenn i jobb med lån i banken kan tjene godt på de lave rentene oljenedturen har ført med seg.

– Selv om lønningene ikke kommer til å stige, vil rentene holde seg lave og vi vil muligens se rentekutt fremover. Da vil det du tjener på å få et billigere lån veie opp for det du taper på lavere lønninger, skriver Jullum i rapporten. I rapporten ser Danske Bank økningen i arbeidsledigheten fortsetter å øke, men ser muligheter for at et fleksibelt jobbmarked og økonomisk omstilling vil dempe veksten. Dermed kommer den norske arbeidsløsheten godt over fire prosent, skriver Nordens Nyheter.

Tilveksten fortsetter

I SEB`s » Nordic Outlook» fra våren 2014, heter det at tilveksten fortsetter men at de de nordiske landene til en viss grad å gå ulike veier. Fremtidsutsiktene er fremdeles preget av sterke krysstrømmninger. Motvinden som kommer fra investeringer innen olje- og gassutvinning, fører til beskjedne etterspørselsimpulser til resten av økonomien i Norge. SEB har senket sine helårs BNP- prognoser noe, og forventer nå en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 2,4 i 2015. SEB`s reviderte varsel for de globale sentralbankene tyder på at renteforventninger i utlandet vil avta. Dermed vil konjunkturene først snu høsten 2015, noe senere enn tidligere antatt.

Veksten har avtatt

Statistisk Sentralbyrå skriver at den økonomiske veksten har avtatt hos Norges handelspartnere sett under ett, etter et oppsving i fjor høst. Lavere oljepriser virker positivt for de fleste av Norges handelspartnerne, men veksten svekkes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene. Mange OECD-land er fortsatt preget av en kraftig lavkonjunktur med høy arbeidsledighet. Dette fører til svært lave renter internasjonalt også i tiden framover, selv om vi venter at rentene vil øke litt mot slutten av prognoseperioden. SSB i Oslo legger til grunn at veksten i Norges eksportmarkeder tar seg langsomt opp fra slutten av 2015.

Sjefanalytiker Frank Jullum i Danske bank spår fremtiden for norsk økonomi( Foto: Danske Bank/ Flickr)

Sjefanalytiker Frank Jullum i Danske bank spår fremtiden for norsk økonomi( Foto: Danske Bank/ Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*