Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Storebrand er igjen rangert som verdens mest bærekraftige forsikringsselskap i Corporate Knights’ Global 100-liste. Bak utmerkelsen ligger mange år med arbeid mot stadig mer ambisiøse mål.

– Det er gledelig å se at langsiktig arbeid med bærekraft i alle deler av virksomheten gir resultater, både i form av utmerkelser som denne, men også i form av robust drift og tro på fremtidig lønnsomhet, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. 

Det kanadiske finansmagasinet Corporate Knights gjør årlig en rangering av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Resultatene fra kåringen presenteres i forbindelse med det årlige toppmøtet World Economic Forum i Davos, i år i en digital konferanse 19. januar. 

I forbindelse med offentliggjøringen har analyseselskapet S&P Capital IQ laget en analyse som viser at selskapene på Global 100 også leverer gode resultater til sine eiere over tid.

For Storebrand og de 99 andre selskapene betyr utmerkelsen at informasjonen vi deler med offentligheten om både utslippskutt, innkjøp, likestilling, lønnsforhold, investeringsstrategi, skatter og selskapsstyring til sammen gir oss en bærekraftprofil i verdensklasse.

Selskapene på listen viser vei i det grønne skiftet, mener Corporate Knights og viser i den globale pressemeldingen til og fra gjennomgangen av alle selskapenes score på 23 bærekraftindikatorer. Energieffektivitet utslippskutt fremheves. 

– Sterke resultater på disse områdene er grunnleggende om vi skal klare å nå målene om et karbonnøytralt samfunn i den korte tidsrammen vi har, sier Toby Heaps, administrerende direktør i Corporate Knights.

Trender som trekkes frem er at stadig flere selskaper setter forskningsbaserte mål for egne klimakutt mot 2050 og at flere legger vekt på sirkulærøkonomi.

Fakta om Global 100:

Corporate Knights er et kanadisk finansmagasin som også produserer analyser og finansiell informasjon. Hvert år siden 2005 har de presentert listen Global 100, der de evaluerer rundt 7000 selskaper på 23 ulike parametere for å finne fram til de 100 selskapene som scorer best. 

Oversikten over selskapene finnes på hjemmesidene til Corporate Knights. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*