Generalsekretær Christina Bru i Norsk Elbilforening går mot avgift på elbiler.(Foto: Norsk Elbilforening.)

Regjeringen foreslår å innføre engangsavgift for elbiler – basert på vekt – allerede i statsbudsjettet for 2018, ifølge TV2. Det kan bety en engangsavgift på sytti tusen kroner på tunge elbiler som en Tesla til en million kroner. Dette kan få følger for prisen på elbiler på sikt fordi verden  følger den norske regjeringen med argusøyne på dette området, skriver Nordens Nyheter.

Fortum og indiske NBCC vil utvikle lading og infrastruktur for elektrisk kjøretøy i hele India. Staten eier 75 prosent av det indiske selskapet. Oljefondet og det amerikanske investeringsfondet Black Rock er indirekte med på eiersiden. Ny teknologi kan dermed revolusjonere kjørelengden for elbiler globalt. Dermed kan vi står foran en teknologisk sensasjon, skriver Nordens Nyheter. Den indiske stat eier som nevnt 75 prosent av Fortums samarbeidspartner, men HSBC, The Vanguard Group, NBIM og Tata Investment eier 11,78% av HSBC, som er med på eiersiden i det indiske selskapet.

Finske Fortum har inngått et såkalt Memorandum of Understanding (MoU) med NBCC for å utvikle ladning av infrastruktur i hele landet. Avtalen vil dekke alle hovedaktivitetene i verdikjeden fra planlegging og design til investering og drift av ladeinfrastruktur ved hjelp av et skybasert IT- system, skriver Fortum i en pressemelding.

Betaler alltid utbytte

NBCC (India) Limited har et samarbeid med Blue-chip Government of India Navratna Enterprise under departementet for byutvikling. Blue Chip Companies er selskaper som har stabil inntjening uten omfattende gjeld. Egenkapitalen i disse blue chip-selskapene, kalt «blue chip stocks», betaler regelmessig utbytte selv i dårlige tider.

Som et første skritt har Fortum installert en 22 KW AC lader som pilot i NBCC-lokaler i New Delhi, som skal drives med Fortums skybaserte system. Ladestasjonen blenylig innviet av Finlands bolig-, energi- og miljøminister, Kimmo Tiilikainen i nærvær av styrelederog CEO i NBCC, dr. Anoop Kumar Mittal.

-India er en av de raskest voksende økonomiene i verden. Mens den raske veksten legger stor belastning på miljøet, åpner det også store muligheter. Teknisk kompetanse fra finske selskaper kan utnyttes for å støtte bærekraftig utvikling for indisk økonomi innen energisektoren. Jeg er veldig glad for at finske selskaper nå skal bringe sin beste teknologi og løsninger til India , minister Kimmo Tiilikainen.

Seks tusen elbiler

-India er et viktig marked for oss. Løsningser med pålitelig maskinvare og programvare samt responsiv kundesupport er avgjørende for sluttbrukeropplevelsen. Vi har utviklet Fortum Charge & Drive for å møte disse kravene, og baner vei for den mer utbredte og effektiv bruk av elektriske kjøretøyer, sier Arto Räty, direktør for Corporate Affairs & Communications, Fortum Corporation. India har for tiden bare ca 6000 elbiler. Indias regering har som mål å bare ha e-kjøretøy innen 2030. Fortum har ventured i India som gjør det til det første landet utenfor Europa i Charge & Drive-plassen. Planene inkluderer utvikling av lading infrastruktur sammen med cloud-basert system (SAAS). Fra og med denne piloten i New Delhi, planlegger Charge & Drive å rulle ut mer enn 150 ladeplasser over en periode på 12-18 måneder, skriver Rami Syväri, leder av Fortum Charge & Drive
(www.chargedrive.com)

Fortum
Fortum er et ledende renergiselskap som tilbyr sine kunder elektrisitet, oppvarming og kjøling samt smarte løsninger for å forbedre ressurseffektiviteten. Vi ønsker å engasjere våre kunder og samfunn for å bli med forandringen for en renere verden. Vi jobber med rundt 9000 fagfolk i de nordiske og baltiske landene, Russland, Polen og India, og 62 prosent av vår elektrisitetsproduksjon er CO2-fri. I 2016 var vårt salg 3,6 milliarder euro. Fortums aksje er notert på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Fortum Charge & Drive
Fortum Charge & Drive er en pioner innen ladning av elektrisk kjøretøy og har et nettverk av 1480 smartladere i Europa, hvorav 500 er DC-hurtigladere. Charge & Drive tar sikte på å imøtekomme en økende global etterspørsel innen e-mobilitet ved å tilby nøkkelferdige løsninger for B2B og B2G, og skape offentlig lading-nettverk, samt gi verdensklasse løsninger for et interaktivt sluttbrukergrensesnitt og en omfattende back- slutt system som støtter ladestasjon operatører i fjernstyring av ladestasjoner.Finlands bolig-, energi- og miljøminister, Kimmo Tiilikainen og Dr. Anoop Kumar Mittal, styreleder cum Administrerende direktør for NBCC, innviet(se foto)en 22 KW AC lader som pilot i NBCC lokaler i New Delhi, India.

Norger innfører avgift

– Regjeringen gambler med elbilmarkedet og handler stikk i strid med Stortingets signaler. Nå må Regjeringens avgiftsbombe stoppes i budsjettforhandlingene, skriver Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening på foreingens nettsider. Norske politikere har vedtatt verdens mest ambisiøse elbilmål, alle biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Nå vil regjeringspartiene gå i feil retning:

– Regjeringen gjør det motsatte av det Stortinget har bedt om, nemlig å komme med konkrete virkemidler og tiltak for å nå 2025-målet (kun salg av nullutslippsbiler), samt beholde kjøpsfordelene til minst 2020.

– Nå slipper Regjeringen i stedet en avgiftsbombe som vil få store negative konsekvenser for den kraftige økningen vi må ha i elbilsalget de neste syv årene. De foreslår rett og slett å avvikle det viktigste virkemiddelet vi har, skriver  Christina Bu på Norsk Elbilforenings nettsider.

Energi, bolig og miljøminister Kimmo Tiilikainen har inngått teknologiavtalefor lading av elbiler  med India.(Foto:emb.lisd.org)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*