Ingen Bislett-effekt ved søndagsåpent ifølge Civita (Fot: Dagen.no)

Ingen Bislett-effekt ved søndagsåpent ifølge Civita (Fot: Dagen.no)

Civita – høyresidens liberale tankesmie ledet av Kristin Clemet – publiserte nylig en rapport som går i rette med de som hevder at kommunal råderett over søndagshandel vil resultere i en kostnadsspiral som tvinger alle kommuner til å holde søndagsåpent og som ingen tjener på.

Civita har analysert de eneste dataene som finnes på dette området i Norge: Turistkommuner med søndagsåpent. De har analysert den økonomiske effekten på egen og omkringliggende kommuner. Rapporten slår fast at turistkommunenes søndagsåpent har så godt som ingen negativ effekt på omringliggende kommuners omsetning, mens turistkommunene vinner betydelig på ordningen.

Krisitin Clemet, leder Civita. (Foto: Civita)

Krisitin Clemet, leder Civita. (Foto: Civita)

Samtidig er analysen som analyserer et 30-tall kommuner og deres nabokommuner, tydelig på at den ikke behandler andre argumenter for eller imot søndagsåpent. Og der vil diskusjonen fortsette inntil det blir vanlig med søndagsåpent.

Bislett-effekten

Kritikere til søndagsåpent har hevdet at effekten ved å la kommunene bestemme om det skal tillates søndagsåpne butikker kan sammenliknes med at tilskuere reiser seg på en av de forreste radene på et fullsatt Bislett stadion for å se bedre. Da vil de på raden bak også måtte reise seg og så videre og til slutt står alle og ingen ser bedre. Fafo har til og med skrevet en rapport om dette ut fra en spørreundersøkelse blant bransjeaktører. Aktørenes antagelser resulterer i en oppfyllelse av Bislett-effekten. Civita hevder at det må være bedre å analysere data fra det virkelige liv og se på handelslekkasjer økonomisk effekter i forbindelse med opprettelse av turiststatus.

Konklusjon

Civita konkluderer med nesten ikke målbar effekt på omkringliggende kommuner, men betydelig positiv effekt for turistkommunen. Fra rapporten:

Vi har kjørt flere tester på disse dataene, og konklusjonen er entydig: kommunene taper minimalt i omsetning på at butikker i nabokommunene får holde åpent om søndagene; derimot vinner turiststedkommunene langt mer på sin status enn hva nabokommunene taper. I den grad en ikketuriststedkommune kan sies å gå med tap, er det alle år utenom første året etter endringen et relativt tap som ikke er målbart forskjellig fra det relative tapet kommuner på stikk motsatt side av landet vil tape, og den lille målbare effekten som er, kommer først til syne etter overdrevet nedvekting av de største kommunene. Om du reiser deg av sjalusi fordi noen et annet sted på tribunen får bedre utsikt enn deg, kan du selvsagt utligne forskjellen ved også å reise deg, men så lenge vedkommende ikke står foran deg, kan du ikke skylde på tribuneeffekten når du reiser deg.

Rapporten er grundig, og metodene vitner om en vitenskapelig tilnærming til analysen. Likevel er det usikkert om konklusjonene kan overføres direkte til en generell adgang for alle kommuner til å holde søndagsåpent. Og så er det alle de andre argumentene da…

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*