Styreleder Leif J. Laugen i Krogsveen(Foto: Mynewsdesk)

Eiendomsmegler Krogsveen styrker posisjonen i Stor-Oslo gjennom å overta eiendomsmeglerforetaket BN Bolig AS som har operert i Osloområdet siden 2016. Samtidig etableres det en avtale om distribusjon av boliglån og meglingstjenester mellom Krogsveen og BN Bank.

BN Bolig som opererer ut fra et kontorfellesskap i Barcode, består av 30 ansatte eiendomsmeglere og fullmektiger. Disse vil nå bli tilbudt ansettelse ved et av Krogsveens 26 kontorer i Oslo og Akershus.

– Gjennom overtakelsen av BN Bolig vil Krogsveen få tilført mange engasjerte og talentfulle eiendomsmeglere med stort pågangsmot. Med et sterk brand i ryggen er jeg sikker på at mange av meglerne vil skape enda bedre kundeopplevelser og øke sine arbeidsprestasjoner, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.

Parallelt styrkes Krogsveens aktivitet inn mot nybyggmarkedet gjennom at BN Bolig har erfarne meglere og tilretteleggere som arbeider med prosjektmarkedet. Krogsveen har mye av sin aktivitet i bruktboligmarkedet. Gjennom overtakelsen av BN Bolig vil dermed selskapet satse tyngre i nybygg-markedet. 

-Vi har en ambisjon om å bli et mer komplett meglerhus i Stor-Osloområdet. Tilstrømmingen av folk fra resten av landet og stort behov for nye boliger har kommet for å bli. BN Bolig har utviklet et godt konsept for utvikling av nye prosjekter sammen med kompetente utbyggere, noe vi har lyst til å tilby markedet mer av innenfor Krogsveen-paraplyen, fortsetter Kløfta.

Samtidig med overtakelsen av BN Bolig har Krogsveen inngått en avtale om samarbeid om kundeløsninger med BN Bank, en av eierne av BN Bolig. Mye av årsaken til etableringen av meglervirksomheten i 2016 var tuftet på et ønske om å hjelpe boligkjøpere med lån gjennom samarbeid med et meglerforetak.

-Vi oppfatter BN Bank til å være en offensiv spesialist på boligfinansiering. Gjennom samarbeid med Krogsveen over hele landet vil deres mål bli oppfylt, avslutter Stian Kløfta.

Overtakelsen vil gjennomføres umiddelbart.

For ytterligere kommentarer:

Krogsveen Adm. direktør Stian Kløfta Tlf: 924 83 064
BN Bolig Adm. direktør Fredrik Poulsen Tlf: 909 55 613 

Historien.

Krogsveen har en lang historie – regnet i bransjesammenheng – som kan føres tilbake til 1975 da Gunnar Krogsveen etablerte sin første meglerbutikk på Bekkestua i Bærum. I 2005 kjøpte Danske Bank selskapet av det daværende partnerskapet av nøkkelmedarbeidere. Etter vel tolv år med vekst og sunn økonomisk utvikling som del av Danske Bank konsernet, ble selskapet reprivatisert gjennom fjorårets salg til Pareto AS.

Krogsveen har på mange måter vært førende for mange av de nyvinninger som har blitt introdusert til markedet gjennom disse årene. Krogsveens boligsøkerregister har helt siden etableringen i 1995, vært en viktig tjeneste som har differensiert selskapet fra konkurrentene på markedsplassen.

Virksomheten i dag.

Selskapet har i dag 340 medarbeidere, hvorav flesteparten arbeider ved et av de 52 meglerkontorer. Selskapets tilretteleggerapparat med egne avdelinger for oppgjør, økonomi, marked, fag og IT er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Fornebu i Bærum. Et eget selskap for forretningsutvikling og nye tjenester – Boligflyt AS – er etablert i august 2019.

Krogsveens geografiske nedslagsfelt er i hovedsak Oslo med 15 kontorer og det sentrale Østlandet med 25 kontorer. I tillegg har selskapet sterke markedsposisjoner på Vestlandet, i og rundt de tre største byene Bergen, Stavanger og Ålesund, foruten et meglerkontor som ble etablert i Trondheim i slutten av 2018. Ser man landet under ett sto Krogsveen for vel 7 prosent av alle omsetninger av bruktboliger i 2018. Regnet på den måten er selskapet den fjerde største meglerkjeden i landet, og det største bank-uavhengige meglerselskapet.

Hovedvirksomheten er bruktmegling av boliger og fritidseiendommer. Videre tilrettelegges prosjekter for salg av nye boliger. Selskapet har de senere år utvidet tjenestespekteret til utleiemegling (2015) som opererer gjennom et eget selskap – Uteleiemegler Krogsveen AS. Boligkjøpsrådgiver Krogsveen AS som er en egen dedikert partsrepresentant for boligkjøpere, ble etablert i 2016.

Krogsveen har de senere år omsatt for omlag 500 millioner kroner og hatt overskudd før skatt på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Strategien.

Selskapets visjon er å skape verdens enkleste boligreise. Dette representerer en videreutvikling og utbrodering av det fokus selskapet har hatt gjennom mange år på boligsøket og det å gi kundene gode råd i denne viktige delen av boligreisen – i tillegg til å skape et optimalt salg. Å bytte bolig er en handling som de færreste mennesker blir vant til – de aller fleste gjør dette bare få ganger gjennom et langt liv. Ved å være til stede og følge kundene på hele denne reisen – fra behovet for et nytt bosted oppstår – til at man er trygt på plass i et nytt hjem, kan Krogsveen bidra til å løse små og store problemer som oppstår.

Ved inngangen til 2019 introduserte selskapet praktiske tjenester som pakking, flytting, lagring og vask, og som leveres i èn koordinert operasjon med kun ett kontaktpunkt hos Krogsveen. Med kvalitetssikrede leverandører som er testet, og oppgjør som Krogsveen gjennomfører som en del av megleroppgjøret, garanterer selskapet en smertefri leveranse. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle flere relevante tilleggstjenester langs boligreisen.

Krogsveen vil utnytte de muligheter som endret brukeradferd og teknologi skaper innenfor den utvidede boligreisen. Lansering av ny web-løsning som bygger på personifisering og unikt kundegrensesnitt ble gjort i mars 2019. Videre har selskapet introdusert forbedret søkefunksjonalitet for de som er på boligjakt. Ytterligere utvikling av boligplattformen vil skape grunnlag for økt kundeverdi og dermed en sterkere konkurranseposisjon for selskapet.

Sjef for fag og kompetanseutvikling i Krogsveen Cathrine Wæraas Temmerud(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*