Kinas "statoil" sitt flaggskip for oljeproduksjon i Sør-Kinahavet.
Kinas «statoil» sitt flaggskip for oljeproduksjon i Sør-Kinahavet. (Foto: China daily)

 

 

 

For tredje gang i år synker Kinas etterspørsel etter olje så mye at de i forrige måned ble netto eksportør av oljeprodukter. Dette fremgår av en analyse gjort av analyseselskapet Platts basert på tall fra den kinesiske regjeringen. Etterspørselen i en så stor økonomi påvirker oljeprisen internasjonalt, og dermed også norges inntekter.

 

Kinas antatte oljeetterspørsel i juli ble redusert med 2,1% sammenlignet med samme måned for et år siden, ifølge en fersk Platts analyse av kinesiske offentlige data. Platts analyserer økonomiske data for olje, energi, metall og jordbruksproduksjon. Den tilsynelatende oljeetterspørselen i juli var 40,63 millioner tonn eller 9.610.000 fat per dag. På en måned-til-måned basis, var dette en 6,2% nedgang fra 10,25 millioner fat / dag i juni. Fallet reverserte den positive veksten i juni.

Kina som nettoeksportør
Den nedadgående trenden oppsto fordi Kina ble nettoeksportør av oljeprodukter i juli, med netto utgående oljeproduktstrøm på totalt 450.000 tonn, ifølge data utgitt av Kinas tolladministrasjon 8. august. I juli reduserte Kina importen av noen oljeprodukter, inkludert fyringsolje og parafin; samtidig økte de eksporten av andre, for eksempel gass og bensin. Dette skyldtes en kombinasjon av svakere etterspørsel – som i tilfelle av gass og fyringsolje – og økt innenlandsk produksjon av parafin og bensin.

Etterspørselen etter olje i Kina synker.
Etterspørselen etter olje i Kina synker. (Foto: Bloomberg.com)

Pågående nedgang i kinesisk økonomi
Totalt sett falt oljeproduktimporten i løpet av måneden med 42,8% år-til-år til 1,86 millioner tonn, mens eksporten økte med 13,8% til 2,31 million tonn. «Svakheten i Kinas oljeetterspørsel gjenspeiler den pågående nedgangen i økonomien deres,» sier James Bourne, Platts redaksjonssjef for Asia nyheter. «Det er tredje gang i år at landet har snudd til å være en netto oljeprodukteksportør. Denne skjedde også i mars og mai, noe som tyder på svekket etterspørsel etter olje.»

Oljeprisen og Norge
Handelsbanken spådde i april i år at kinesisk oljeetterspørsel vil øke igjen i andre halvår, og at en slik økning er viktig for Norge. Foreløpig ser det altså ikke så lyst ut for resten av 2014. Økt innenlands produksjon i både USA og Kina, samt en ikke helt neglisjerbar satsing på fornybar energi  bygger opp under en negativ prognose. Men tiden vil vise, og vi venter spent på de neste månedenes tall.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*