Styreleder og CEO Darren Woods i Exxon Mobile(Foto: Exxon Mobile)

Equinor har gjort et stort oljefunn ved Fram-feltet i Nordsjøen, skriver selskapet i en pressemelding onsdag morgen. Equionor er operatør på feltet, som er en av de største som er gjort på norsk sokkel til nå, skriver Dagbladet og siterrer pressemeldingen fra Equionor..

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskapning og inntekter fra denne næringa, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton. Funnet er gjort i samarbeid med partnerne ExxonMobil, Idemitsu og Neptune, med China Investment Corporation som største eier.

Selskapet Neptune ble grunlagt i 2015 med investoreer som Carlyle and CVC Capital Partners. China Investment Corporation ble selskapets største aksjonær i 2018.  Det statlige norske oljefondet har investert 23,4 milliarder kroner i det amerikanske oljeselskapet Exxon Mobile i henhold til beholdningstall for 2018. Dermed eier den norske staten 0,94 prosdent av Exxon Mobile som er med på det store funnet på Fram-feltet i Nordsjøen. Oljefondet har investert 665 millioner kroner i det japanske oljeselskapet Idemitsu, der NBIM eier 1,12 prosent. Phillips Mobile utvinner fortsattt olje på Ekofisk-fetet i Nordsjøen, og var med på det første funnet som ble gjort i 1968, skriver Nordens Nyheter. Equinor skriver i pressemeldingen at det nye Fram-feltet inneholder 100 millioner fat olje, og at feltet ligger godt tilrette for å knyttes opp til nettet av rørledninger i området. Framfeltene befinner seg omkring 20 kilometer nord for Troll-feltet på 350 meters havdyp, nordvest for Bergen, skriver Nordic News.

I fjor høst besluttet partnerne i Fram-lisensen å investere over én milliard i en ny gassmodul på Troll C-plattformen, og nå er det besluttet å bore tre nye brønner på feltet for 1,9 milliarder kroner.

De tre tidligere brønnene vil gi 70 millioner nye fat olje og gass, og er gjort mulig av økt gassprosesseringskapasitet på Troll C.

Installasjonsarbeidet for gassmodulen startet i begynnelsen av mai, og i juni begynner installasjonsarbeidet på selve plattformen. Oppstart av den nye gassmodulen er forventet høsten 2019.

Akselererer utvinningen
Den nye gassmodulen gjør det mulig å akselerere utvinningen av ressurser i Fram-området, som hittil har vært begrenset av gassbehandlingskapasiteten på Troll C.

Fram-feltet består av fire brønnrammer med fire brønnslisser hver. De tre brønnen som nå skal bores vil gjenbruke tre brønnslisser som tidligere har vært i bruk, og det er derfor ikke behov for å installere nye undervannsinstallasjoner. China Investment Corporation(CIC) er en tredel så stort som det norske oljefondet. CIC, som er registrert i Beijing, ble stiftet 29. september 2007, og er et selvstendig statlig formuesfond i samsvar med Kinas selskapslov. Registrert aksjekapital i selskapet er 200 milliarder dollars, som tilsvarer 2000 milliarder kroner i et oljefond. Kina har trolig to andre likeartede oljefond, som tilsammen kan være større enn det norske oljefondet på litt over 10.000 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter.

Exxon Mobile Norge er med på Fram-feltet nordvest for Bergen( Illustrasjon: Exxon Mobile Norge)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*