Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sliter med to spionsaker

Den spionmistenkte russeren M Botjkarjov (51) anklages for å ha samlet elektronisk informasjon i Norge. PST`s beslag kan være en gullgruve for Norge skriver Aftenposten. Avisen henviser til Ole Kaldager, som har ledet den topphemmelige etteretningsgruppen E14. Han trekker frem at telefonen kan gi meget god innsikt den spionsiktede russerens liv. Nå kommer de første detaljene om hva den spionmistenkte russeren kan ha gjort på Stortinget. Lagmannsretten mener ifølge Aftenposten, at det ikke er sannsynlig at han handlet alene. Försvarets Radioanstalt(FRA) i Stockholm må kunne avsløre noen av russerens aktiviteter , uten at Nordens Nyheter har fått bekreftet at dette har skjedd. FRA har mulighet til å overvåke alle mobilsamtaler fra Norge til utlandet. Dermed må svenskenekunne avsløre russerens aktiviteter, skriver Nordic News i en kommentar

Tettere samarbeide

E 14 skulle være et norsk instrument som var underlagt E-tjenesten, men som også skulle utføre oppdrag for Utenriksdepartementet i Norge. Amerikanere og briter skulle få mindre direkte innflytelse over gruppen enn det de tidligere hadde hatt over andre norske etteretningsenheter. Dette kan tyde på tettere samarbeide med landene i Norden og Nord-Europa. Oppdragsgivere for såkalt signaletteretning(les telefonavlytting) er den svenske regjeringen, Regjeringskansliet, Forsvarsmakten, PST (Säkerhetspolisen),og Kripos ifølge FRA`s nettsider

Krigen på Balkan hadde gjort at Forsvaret så behov for å trappe opp informasjonsinnhenting i områder der det kunne bli aktuelt å sende norske militærstyrker. Under e-tjenestens seksjon D – seksjonen for ultrahemmelige operasjoner – ble det bestemt at gruppe E14 skulle få ansvaret for såkalt «spesiell innhenting» utenlands. I boka med tittelen «Trond Bolle, alles helt, min mann» skriver Trond Bolles enke Bjørg Gjestvang og forfatter Jon Gangdal, om hvordan han ble rekruttert til E14 og avanserte til nestleder med tittelen «kontorsjef».

Agenter i Midt-Østen

E 14, eller «Seksjon for spesiell innhenting», var en norsk etterretningsgruppe etablert i 1995, som opererte adskilt fra Etterretningstjenesten på Lutvann frem til 2006. Gruppen hadde til hensikt å styrke sikkerheten rundt de norske styrkene som tjenestegjorde på Balkan. Agenter tjenestegjorde også i Midtøsten og Afrika. E 14 var tidligere navnet på det norske «Stay Behind»-nettverket, med kodenavn ROC. I Banja Luka forteller den bosniske statsadvokaten Goran Glamocanin til Aftonbladet at Sverige er det største markedet i Europa for illegale våpen fra Balkan. Han har hatt flere saker hvor våpen i hundretalls skulle smugles til vårt naboland i øst, hvor han sier denne virksomheten gjøres av en svært godt innarbeidet organisasjon, skriver Dokument.no.

NATO-øvelse i Norge

Europavei 14 (Norge) -(E14) er navnet på veien mellom Stjørdal og Riksgrensen i Nord-Trøndelag, og den går videre til Sundsvall i Sverige. Her kan det svenske jagerflyet Gripen lande og gjemmes bort under store nett over tid. Veien er er blitt mer strategisk uten at vi kan hevde at den har gitt navn til den hemmelige norske spiongruppen. Da navnet «Europavei» ble innført i 1965 hadde den betegnelsen E75 til den fikk nytt det nye navnet E 14 i 1992. Nordens Nyheter skriver i en kommentar til de pågående spionsakene at det selvsagt er en tilfeldighet at regjeringene i Norden legger større vekt på etteretningssamarbeide med andre land, også de som ikke er med i NATO. I tillegg til de allierte styrkene vil også et stort svensk styrkebidrag delta i øvelsen. Försvarsmakten i Stockholm opplyser på sine nettsider at 2.500 kvinner og menn utgjør det svenske styrkebidraget.

Svenskenes deltakelse i øvelsen er forankret i landets solidaritetserklæring, som blant annet sier at Sverige skal kunne gi og ta i mot støtte, sivilt såvel som militært, om et EU-land eller nordisk land rammes av en katastrofe eller angrep.

– Skal vi kunne få eller yte støtte til andre lands styrker, må vi trene på samarbeid. Dette blir viktig og nyttig, sier brigadegeneral Michael Claesson ifølge «Aldri mer».

Spionbytte mulig

Kun fire dager etter arrestasjonen videreformidlet den russiske ambassaden i Norge et brev fra den mektige russiske politikeren Valentina Matvijenko til stortingspresident Tone Trøen (H). Matvijenko er leder av Det russiske føderasjonsrådet, overhuset i landets nasjonalforsamling. Dermed er hun også sjef for den fengslede Botsjkarjov, ettersom han er ansatt i administrasjonen til føderasjonsrådet. I brevet som står både på russisk og har en «uoffisiell» norsk oversettelse, kommer hun med sterk kritikk av både Stortinget og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Frode Berg(62) er anklaget av FSB(tidl. KGB) for spionasje mot Russland og Nordflåten. Hans sak kommer opp i retten tidligst i november skriver Aftenposten. Det er uvisst om den tidligere grensekommisæren Berg, kan byttes mot spionen M Botjkarjov(51) som tilhører lederskiftet i Kreml. Stortinget har skutt seg selv i foten med det som vi må kunne kalle en «Molbohistorie». Seminarer av denne type med diplomater ør i fremtiden ikke avholdes på Stortinget eller i regjeringskvartalene, men på Voksenåsen, Danebu eller et annet passende nøytralt  sted.

Mikhail Botsjkarjov(51) fotografert av Peter Mydske, Stortinget

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*