Tdligere LO-sjef Roar Flaathen sier til Klassekampen at LO vil selge seg ned i Amedia( Foto:Fri Fagbevegelse)

Tdligere LO-sjef Roar Flaahten sier til Klassekampen at LO vil selge seg ned i Amedia( Foto:Fri Fagbevegelse)

Amedias hovedeiere, Telenor og LO, har som ledd i den strategiske utviklingen av Amedia besluttet å starte en prosess for å vurdere eierstrukturen i konsernet. Telenor Broadcasting vil selge sine 44 prosent i Amedia om man finner en interessant norsk eller internasjonal partner i samaarbeid med ABG Sundal Collier Daglig leder for Telenor Media Invest, Knut Ivar Solnes, ble nylig valgt til ny styreleder i Amedia.

– I den rivende utviklingen vi ser i mediemarkedet mener vi det er riktig å evaluere om dagens eierstruktur er optimal for Amedia. Vi vil derfor søke løsninger som vil være positive for selskapet, de ansatte og eierne, skriverstyreleder Knut Ivar Solnes i en pressemelding. Pressetalsmann Stig Finslo i Amedia sier til Nordensnyheter at han ikke vil spekulere i utfallet av den prosessen konsernet nå går inn i.

Betydelig potensiale

Styrelederen peker på at styret nylig har vedtatt et klart målbilde for Amedia og en ambisiøs strategi- og forretningsplan for de kommende årene. Han mener det ligger et betydelig verdipotensial for Amedia i å videreutvikle de unike lokale medieposisjonene konsernet har, i et digitalt mediemarked.

– Vi ser allerede effekter av dette, og vi tror en styrket aksjonærstruktur ytterligere kan øke gjennomføringsevnen i transformasjonen, skriver styrelederen i en pressemelding.

Amedia la fredag fram resultatet for 2. kvartal, som viser en betydelig framgang for konsernet, og som viser at konsernet gjennom sitt effektiviserings- og forbedringsarbeid står sterkt selv i krevende år for mediebransjen.

Underskudd ifjor

Amedia har sterke markedsposisjoner over hele landet og vil framover øke satsingen på lokal innholdsutvikling og digitale innholds- og tjenestetilbud. Amedias mål er at de lokale mediehusene skal være det digitale førstevalget for lokalt innhold. Konsernets mediehus har på kort tid fått 315 000 digitale abonnenter via innloggingssystemet aID, og har lansert flere eksklusive nye digitale tilbud til abonnentene for å sikre fortsatt sterk digital abonnementsvekst. Men i 2014 omsatte selskapet for 4,7 milliarder kroner, med et underskutt på 400 millioner kroner før skatt.

Konsernets strategi- og forretningsplan forutsetter en videre transformasjon av de lokale mediene og at konsernet aktivt søker å utnytte verdiskapningsmuligheter i tilgrensende vekstmarkeder. Det betyr at hele organisasjonen vil gå gjennom omfattende tilpasninger og endringsprosesser de neste to årene.

En bred evaluering av konsernets eierstruktur vil inngå i det videre arbeidet med å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern.

Felles prosess

– Telenor og LO har i fellesskap initiert en prosess knyttet til framtidig eierstruktur. Jeg understreker at det ikke er truffet noen beslutninger eller gjort vurderinger av hvilke løsninger som vil være mest hensiktsmessige. Det avgjørende vil være å finne gode løsninger for Amedia, sier Solnes. Han opplyser at ABG Sundal Collier er engasjert som rådgiver i prosessen.

Konsernsjef Are Stokstad skriver i pressemeldingen at det lenge har vært kjent at det kan komme endringer på eiersiden i konsernet. Han sier at den strukturelle prosessen ikke vil berøre konsernets strategi og understreker at transformasjonsarbeidet vil fortsette med full styrke. Amedia er åpen for å få inn utenlandske eiere og LO er etter det Nordens Nyheter erfarer villig til å selge seg ned. Fritt Ord eier 3 prosent av aksjenbe, mens 8 prosent eiesav Amedia

– Det er svært positivt at vi har to hovedeiere som står sammen med selskapet om strategien videre. Det er derfor betryggende at eierne sammen tar ansvaret for å sikre Amedia et offensivt og godt eierskap også fremover, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Han understreker at konsernet det siste året har skapt gode økonomiske resultater og vil levere på forretningsplanen for selskapet. Hele konsernet har fokus på å gjennomføre nødvendige tiltak som sikrer at Amedias mediehus også digitalt er ledende lokale innholdsleverandører og et førstevalg for redaksjonelt og kommersielt innhold, påpeker Stokstad.

Amedia la nylig fram resultatet for 2. kvartal, som viser en betydelig framgang for konsernet, og som viser at konsernet gjennom sitt effektiviserings- og forbedringsarbeid står sterkt selv i krevende år for mediebransjen, skriver Nordic News.

Adm. direktør Knut Ivar Solnes i Telenor Broadcasting er valgt til styreformann i Amedia( Foto: Amedia)

Adm. direktør Knut Ivar Solnes i Telenor Broadcasting er valgt til styreformann i Amedia( Foto: Amedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*