CEO Claudio Descalzi i italienske ENI gleder seg over Johan Castberg(Foto: ENI)

Johan Castberg får produksjonsstart i 2022 og dermed har feltet en levetid på 30 år.D irektør Eldar Sætre i Statoil sa i Sandefjord at Castberg-prosjektet medførrer store muligheter for norske leverandørselskaper, og gi ringvirkninger i Finnmark, både i utbyggings- og driftsfasen. Det er allerede delt ut kontrakter for fire milliarder kroner. Statoil-aksjen falt litt tilbake tirsdag formiddag etter å ha nærmet seg NOK 180 per aksje, skriver Nordens Nyheter.

Aker Solutions får kontrakter i samband med utbyggingen på Johan Castberg-feltet til en verdi av rundt fire milliarder kroner. Oljeserviceselskapet, som har vært med på Castberg-planleggingen fra starten, skal levere produksjonssystemet for «Subsea» til Statoil på Johan Castberg-feltet samt designe toppsiden av den flytende produksjonsenheten (FPSO), ifølge NTB.

Store i ENI

Statoil er operatør, og eier halvparten av lisensen på Johan Castberg, mens Staten gjennom Petoro eier 20 prosent, og Eni Norge resten. Oljefondet er tredje største eier i italienske ENI med 1,76 prosent og har investert 8,8 milliarder kroner i selskapet. NBIM`s amerikanske partnere , investeringselskapet BlackRock eier sammen med en gruppe selskaper 7,60 prosent av ENI, der den italienske stat er nest største eier med 4,34 prosent. Største enkelteier er italienske Cassa Depositi e Prestiti med 25,8 prosent. Statoil anslår funnet til rundt 450-650 millioner fat olje.

Må finne mer

Direktør Eldar Sætre i Statoil sa på konferansen i Sandefjord at han ikke utelukker en landterminal på Veidneset ipå Nordkapp, men han sier at at denne muligheten er videreført i et eget prosjekt. Samtidig er han tydelig på at Castberg ikke er stort nok til å gjøre terminal økonomisk fornuftig, og at en terminal er avhengig av ytterligere produksjonsvolumer fra andre felt i området. Dette prosjektet inkluderer lisenshaverne i feltene Wisting, Goliat og Alta/Gotha i tillegg til Johan Castberg.​ En beslutning om å gå videre med prosjektet vil tas til høsten, opplyste Statoil-sjefen i Sandefjord.

Halverte kostnader

Statoil og feltpartnerne har klart å redusere utbyggingskostnadene fra nesten 100 milliarder kroner til 50-60 milliarder kroner. Oljekrisen med lavere keltet, Petoro tjue prosent og italienske ENI resten. Aalysebyrået Rystad Energy viser at dersom oljeprisene holder seg på dagens lave nivå, er det få oljefelt på norsk sokkel som er lønnsomme.Statoil har et ressursanslag på Johan Castberg på 450-650 millioner fat, noe som gjør feltet til det største i Barentshavet. Statoil og partnerne Eni og Petoro har lenge lurt på hvordan de skal bygge ut Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Tirsdag presenterte Statoil-sjef Eldar Sætre nyheten på oljekonferansen i Sandefjord, og kom med beslutning om å bygge ut feltet med et flytende produksjonsskip, kalt FPSO.

Flere utsettelser

Statoil og de andre lisenspartnerne Eni og Petoro har flere ganger utsatt å ta en beslutning om Johan Castberg-utbyggingen.Blant annet utsatte de prosjektet etter at Regjeringen endret petroleumsskatteordningen i 2013, og for å kutte kostnader og vurdere en terminal på land i Veidnes i 2014. Også andre operatører, som Lundin, Eni og OMV har vært med i diskusjonen om alternativ oljeinfrastruktur i Barentshavet, for å vurdere om det er grunnlag for en landterminal som kan støtte flere felt i Barentshavet. Det er boret en rekke letebrønner i området rundt Johan Castberg. Statoil og partnerne skjøv på nytt på en Castberg-beslutning i 2015.Lisenshaverne har fem til nå vurdert to ulike utbyggingskonsepter for Johan Castberg:

Produksjonsskip (FPSO)

Statoil forklarer valget av en FPSO-løsning med at det både ivaretar ressurspotensialet i et utvidet området i Barentshavet, og at dette konseptet er mest robust økonomisk sett. Utbygging med en halvt nedsenkbar plattform ville betydd ilandføring av oljen til en terminal, noe som ville skapt viktige arbeidsplasser i Finnmark.
Johan Castberg er et felt i Barentshavet, rundt 11 mil nord for Snøhvit, 20 mil sør for Bjørnøya, og 24 mil nord for Hammerfest.

Vil bruke mer tid

Johan Castberg-lisensen vil videre bruke mer tid på å undersøke muligheten for å etablere en selvstendig mottaksterminal for olje på Veidnes. En landterminal kan være aktuell også i kombinasjon med oljelasting til havs. Det er imidlertid betydelige kostnadsforskjeller mellom et konsept basert på ilandføring i rør og et konsept basert på oljelasting til havs. Statoil og partnerne vil derfor jobbe videre med å optimalisere muligheter i dette området. En eventuell investeringsbeslutning om terminal vil bli tatt i 2019.
Johan Castberg er et gjennombrudd i uutforskede områder hvor vi skal samhandle med blant annet fiskerinæringen. Samtidig er det en utbygging som vil få ringvirkninger og betydning for teknologi- og kompetansebygging i leverandørindustrien – spesielt i nord.

De Statoil-opererte funnene Skrugard fra 2011, Havis fra 2012 og Drivis fra 2014 utgjør det som nå er Johan Castberg-prosjektet.
De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 400 og 650 millioner fat olje.
Lokalisering: Johan Castberg ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet i blokkene 7219/9 og 7220/4,5,7, ca. 100 km nord for Snøhvit-feltet, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya. Havdypet er 360-390 meter, og det er 7 km mellom Skrugard og Havis.
Funnene: Skrugard april 2011, Havis januar 2012, Drivis mai 2014

Største eiere i det italienske oljeselskapet ENI Spa:
Shareholders
Name Equities %
Cassa Depositi e Prestiti SpA 936,179,478 25.8%
Government of Italy 157,552,137 4.34%
Norges Bank Investment Management 63,956,301 1.76%
The Vanguard Group, Inc. 62,058,613 1.71%
BlackRock Fund Advisors 44,621,547 1.23%
Templeton Global Advisors Ltd. 42,125,919 1.16%
Eni SpA 33,045,197 0.91%
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 22,566,565 0.62%
Schroder Investment Management Ltd. 22,343,029 0.61%
Capital Research & Management Co. (Global Investors)21,990,861 0.61%

Oljerigg på Statfjord C. Nå skal Johan Castberg bygges ut for 60 milliarder kroner( Foto: Harald Pettersen, Statoil)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*