Joachim Nagel blir ny sjef for Deutsche Bundesbank(Foto: KDW)

Vi ønsker å ligge i forkant, spesielt når det gjelder digitale sentralbankpenger. I juli 2021 vedtok styret i ESB å starte et pilotprosjekt for en digital euro. En digital euro kan garantere innbyggernes tilgang til sentralbankpenger som lovlig betalingsmiddel i den digitale tidsalderen, støtte et innovasjonsløft for eurosonen og bidra til å sikre Europas monetære suverenitet. Vi vil bruke vårt G7-presidentskap til å utdype G7s tidligere konseptuelle arbeid med muligheter, risiko og prinsipper ved innføring av digitale sentralbankpenger, sa forbundsfinansminister Christian Lindner talte under en seremonien i Deutsche Bundesbank i Frankfurt under avskjeden med Bundesbank-president Jens Weidmann og innsettelsen av Joachim Nagel som ny tysk sentralbanksjef.( Sjef i Bundesbank). Franske Christine Lagarde er som kjent sjef i den europeiske sentralbanken ESB(ECB).

Uavhengig av pengepolitikken til den europeiske sentralbanken, som ESB og Bundesbank har ansvaret for, må også medlemslandene i eurosonen bidra til stabilitet. Jeg avslører ikke noen hemmelighet når jeg sier at målet vårt må være å ikke øke offentlig gjeld permanent. Dessverre var dette ikke mulig i disse pandemitider. Men det er nettopp derfor den føderale regjeringen jobber for å gå tilbake til kravene i gjeldsregelen frem mot 2023. I årene som kommer er målet å redusere nivået på statsgjelden igjen. For vi må være klar over risikoen for ellers mulig finanspolitisk tilbakeslag.

Bundesbank støtter oss( Tyskland som Europas sterkeste økonomi) i risikoanalyse og gir også veiledning når det gjelder utfordringene med endringer(transformasjon). Jeg peker på veien mot et finansielt system som skaper gode rammebetingelser for investeringer i klimavennlige teknologier. Men jeg nevner også prosjekter som innføring av digitale sentralbankpenger og digitalisering av betalingssystemer.

Prisstabilitet er viktig

Prisstabilitet er en uunnværlig forutsetning for at en markedsøkonomi skal fungere. Det er det beste bidraget sentralbanker kan gi for å øke vilkårene for sosial velstand og støtte bærekraftig vekst. Det var en stor prestasjon å ha gjort dette klart i EUs statsgjeldskrise, i reguleringen av finansmarkedene i kjølvannet av finanskrisen og nå sist i håndteringen av koronapandemien.

I debatter om bankunionen har Jens Weidman alltid tatt til orde for enhet av handling og ansvar. Han har følgelig vært en viktig stemme for å avslutte privilegiet til statsobligasjoner bved ankreguleringer. Den føderale regjeringen har alltid vært i stand til å stole på en tillitsfull og lønnsom utviklingf. Under ditt lederskap var Deutsche Bundesbank en sterk stemme for en stabilitetsorientert pengepolitikk i Tyskland og Europa. Du har inntatt en viktig plass i historien til Bundesbank. Kjære Dr. Weidmann, takk for over ti års utrettelig tjeneste som president i Deutsche Bundesbank. Du har gitt store bidrag til ditt land og til Europa.

Mine Damer og herrer,
Den føderale regjeringen verdsetter Bundesbank som et stabilitetsorientert kompass. Din faglige og politiske uavhengighet kan noen gangerforekomme ubeleilig – men den er uunnværlig. Den føderale regjeringen står ved Bundesbanks uavhengighet. Med sin ekspertise, sin kreative kraft og også som en påminnelse, spiller Bundesbank en enestående rolle i den institusjonelle strukturen til Forbundsrepublikken Tyskland og EU. Det er detet du står for som president i Deutsche Bundesbank, Herr Nagel,. Jeg ønsker med disse ordene,Bundesbank-president Prof. Dr. Nagel, lykke til med denne nye ansvarlige .stillingen

Avtroppende president i Deutsche Bundesbank Jens Weidman( Foto: Deutsche Bundesbank)

Denne artikkelen har 1 kommentar

 1. Nils Petter Tanderø

  Ref. tilsetting av norsk sentralbanksjef:
  Lovavdelingen i det norske Finansdepartementet mener at Stoltenberg (normalt) ikke vil være inhabil. Årsaken er at saker Stoltenberg eventuelt vil behandle som sentralbanksjef ikke vil innebære særlig fordel, tap eller ulempe for Støre. I praksis betyr dette at inhabilitetsreglene ikke er til hinder for å utnevne Stoltenberg.

  Dette er en alvorlig misforståelse. Når den nåværende sentralbanksjef øker renten i en svært vanskelig økonomisk situasjon for mange, vil det selvsagt i praksis innebære en betydelig ulempe (politisk) for Støre. Flere varslede renteøkninger. Det vil igjen i praksis utgjøre en politisk ulempe for Støre.
  Dette eksempelet viser at det er klart at inhabilitetsreglene er til hinder for
  å utnevne Stoltenberg.

  Nils Petter Tanderø

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*