Generalsekretær Jens Stoltenberg fotografert da NATO fylte 70 år( Foto: NATO/OTAN)

Hundre tusen russiske soldater står ved den ukrainske grensen. NATO bekymrer seg for en invasjon av Ukraina: den fortsatte militære oppbyggingen og Moskvas krav om en omorganisering av den europeiske sikkerhetsarkitekturen fortsetter å skape spenninger mellom Russland og Vesten. NATO signaliserer en vilje til å fortsette dialogen, men det peker også på dype forskjeller og den reelle faren for væpnet konflikt i Europa. Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO deltar i en debatt omkring dette tema i der Spiegels og Kørber-stiftelsens regi i Tyskland tirsdag ettermiddag.

Hvordan bør NATO svare på Moskvas krav? Hvordan kan den nåværende krisen uskadeliggjøres? Og hva med fremtiden til den transatlantiske alliansen? Noen dager etter NATO-Russland-rådet, som møttes for første gang på to år i lys av krisen, diskuterer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg aktuelle utfordringer for Atlanterhavsalliansen med Britta Sandberg, Der Spiegel og Nora Müller, i Körber- Stiftung.

Körber-Stiftung er en selskapsaksjonærstiftelse og er eneaksjonær i Körber AG, som er en del av stiftelsens eiendeler. Dette utgjør totalt over 560 millioner euro. Körber AG er holdingselskapet til en internasjonal teknologigruppe som sysselsetter rundt 10 000 ansatte over hele verden. Fra sin aksjepost mottar stiftelsen et årlig utbytte som den utelukkende bruker til ideelle formål.Körber-Stiftung Körber-Stiftung ble etablert i 1959 av gründeren og initiativtakeren Kurt A. Körber, og er nasjonalt og internasjonalt aktiv i dag med egne prosjekter, samarbeid og arrangementer. Rundt 18 millioner euro/år er tilgjengelig for stiftelsens ideelle arbeid. Rundt 150 ansatte jobber ved lokasjonene i Hamburg og Berlin, støttet av rundt 100 frivillige.

Kan fortsette til oktober

Etter det Nordens Nyheter erfarer er Jens Stoltenberg tilbudt å fortsette som NATOs generalsekretær til 30. september 2022. Dersom dette er riktig åpner en rekke andre muligheter seg frem til høsten. Mange mener at det er en utrolig norsk provinsialisme vi er vitne til når man stiller spørsmål om Stoltenberg er kvalifisert til stillingen som sjef for sentralbanken. Selvsagt er han det, skriver Nordens Nyheter i en helgekommentar.

At en generalsekretær i NATO midt i den farligste og mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon i Europa siden den kalde krigen søker embetet som sentralbanksjef er et problem i seg selv. Jens Stoltenbergs plass er i Brüssel med all oppmerksomhet rettet mot å løse denne alvorlige konflikten mellom Russland og Vesten. Han har på mange måter gjort seg til en «Lame Duck». 

Jens Stoltenberg ble utnevnt til NATO-sjef i 2014. Han var valgt for fire år, men perioden ble raskt forlenget med to år. Den tidligere norske statsministeren skulle være forsvarsalliansens generalsekretær frem til 2020. Natos råd vedtok deretter å plusse på sjefsperioden med enda to år, til 2022. Nå ber NATO Jens Stoltenberg om å bli i jobben ut september 2022.

– Det var medlemslandene som tok initiativet og ønsket at jeg skulle fortsette, sier Jens Stoltenberg til NRK og medgir at han ble en smule overrasket.

– Ja, jeg ble overrasket. Det har vært en slags regel om at ingen generalsekretær skal sitte i mer enn fem år. Nå blir det åtte år. Det tar jeg som en tillitserklæring, sier Stoltenberg.

Det å gå fra å være statsminister til å bli sjef for Norges Bank ville vært en umulighet. Det skjønner alle. Et mellomspill i NATO gjør det ikke bare like umulig, men også helt uforståelig, bortsett fra for privatpersonen Jens Stoltenberg. Han har dårlig rolleforståelse og han har her noe til felles med statsminister Jonas Gahr Støre.

Jens Stoltenberg kan dermed ikke tiltre i Norges Bank før 1. oktober. Øystein Olsen har allerede meddelt at han går av som sentralbanksjef i februar i år, selv om han kunne ha sittet ut sin periode. Om han går av nå må nesten visesentralbanksjef Ida Wolden Bache fungere i stillingen som sentralbanksjef inntil Stoltenberg tiltrer. Skal hun være stolvarmer for Stoltenberg? Ekstremt uheldig. Skal Olsen trekke tilbake sin beslutning om å gå av allerede i februar? Dette er alternativene.

Det er utrolig å se hvor uprofesjonelt Norges Bank og Finansdepartementet. Igjen har de håndtert en personalsak på en lite heldig måte. Forrige gang da Norges Bank skulle ansette en ny Oljefondsjef, kom Øystein Olsen Olsen svært dårlig ut, skriver Nordens Nyheter i denne helgekommentaren.

Jens Stoltenberg er rett mann på rett plass som generalsekretær i NATO frem til problemene med det mest aggressive Russland vi har sett på lenge, er løst.

Presidentene Vladimir Putin og Xi Jangping arbeider tettere sammen enn for tre år siden(Foto: Kremlin)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*