Ordførerkandidat Cesilie Bjelland, som er Ap`s ordførerkandidat på Sandnes, er bekymret over utviklingen på arbeidsmarkedet( Foto: Ap Sandnes)

Ordførerkandidat Cesilie Bjelland, som er Ap`s ordførerkandidat i Sandnes, er bekymret over utviklingen på arbeidsmarkedet( Foto: Ap Sandnes)

Arbeidsledigheten stiger nå raskt. Antall ledige i Norge har ikke vært høyere på tyve år. Tirsdag besøkte partileder Jonas Gahr Støre i Ap, Rogaland hvor denne utviklingen merkes sterkt. Sammen med Ap`s ordførerkandidat i Stavanger Cecilie Bjelland og Sandnes-ordfører Stanley Wirak traff Støre Caroline, Lise og Odd Arild som nå står uten jobb etter nedbemanninger.

-Politikere kan ikke skaffe nye arbeidsplasser over natten, men vi kan legge til rette for at de som blir ledige møtes på en god måte og får mulighet til å ivareta sin kompetanse til de kommer tilbake i jobb, sa Jonas Gahr Støre. Regjeringen har etter hans mening vært for passiv og kommet med tiltak for sent. Vi vil føre en langt mer aktiv næringspolitikk som bidrar til omstilling og nye jobber.Støre legger til at dette er en politikk vi nå må føre både lokalt og nasjonalt.

-For Arbeiderpartiet er arbeid til alle alltid jobb nummer én, sier partileder Jonas Gahr Støre til Nordens Nyheter etter besøket i Stavanger.

Trygghet for eldre

Arbeiderpartiet foreslo nylig en ny tilskuddsordning på 200 millioner kroner per år over fire år for å få fart på utvikling og innføring av velferdsteknologi som gir trygghet og mestring for eldre. Torsdag la Jonas Gahr Støre frem fire viktige satsningsområder for Arbeiderpartiet innenfor eldrepolitikk i denne kommuneperioden. Arbeiderpartiet mener det haster med en ny eldrestrategi. Støre sier at tiden går fort og at eldrebølgen bare vokser.

Markant flere  eldre

– Vi vet at vi snart blir markant flere eldre, at vi lever lenger og vil ha behov for tjenester og tilbud som gjør oss i stand til å leve de livene vi selv ønsker. Det at folk lever lenger er positivt, og det vil også kreve mer av fellesskapet. Om vi skal klare å gi en verdig og trygg eldreomsorg til alle som trenger det, må vi planlegge og investere nå. 2020 er imorgen, sier Gahr Støre. Mange kommuner må i dag kutte i tjenestene på grunn av en stram kommuneøkonomi og sviktende skatteinntekter. Dette er en utvikling Arbeiderpartiet mener er bekymringsfull.

Omsorg før skattekutt

– Arbeiderpartiet velger gode omsorgstjenester fremfor store skattekutt som ikke har noen dokumentert virkning på sysselsettingen. Med vårt økonomiske opplegg ville kommunene hatt 3,5 milliarder mer og langt større handlingsrom enn de i dag opplever, sier Støre.

– God eldrepolitikk starter i kommunene. Arbeiderpartiet vil ha en styrket og målrettet innsats på kompetanse, kapasitet, rekruttering og velferdsteknologi for å løfte kvaliteten på tilbudet til alle landets eldre, sa partileder Jonas Gahr Støre.

Støtter kommunene

Arbeiderpartiet vil prioritere å sette kommunene i stand til å bygge ut kapasiteten i hjemmetjenestene og heldøgns pleie- og omsorgsplasser, øke antallet årsverk i helse- og omsorgssektoren i takt med behovet fram mot 2020, ha helse- og omsorgstjenester basert på faste ansettelser og hele stillinger og videreføre og forsterke arbeidet vi satte i gang i Kompetanseløft 2015 frem mot 2020, bl.a. ved å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil satse 200 milllioner på eldreomsorg frem til neste valg( Foto: Arbeiderpartieet)

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil satse 200 milllioner på eldreomsorg frem til neste valg( Foto: Arbeiderpartieet)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*