Skadesjef Inge Oksvik i If hever flomberedskapen(Foto: Mynewsdesk)

Vannet stiger i flere norske vassdrag. Flytt campingvogner, biler og dyre gjenstander før det er for sent, er rådet fra forsikringsselskapet If. Vannføringen i mange vassdrag på Østlandet øker, og flom truer nå både bedrifter, gårdsbruk, butikker og privathjem.

– Vi følger utviklingen tett, og har allerede mottatt de første telefonene om flomskader. Vi har satt skadeapparatet i beredskap for å kunne håndtere et stort antall henvendelser om nødvendig, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

Sikre  eiendeler

– Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier kommunikasjonsrådigiver Sigmund Clementz i If.

Flytt også utemøbler, trampoline og andre løse gjenstander flommen kan ta med seg.

En sikkerhetsrisiko

– Campingvogner og løse gjenstander som flyter ned en elv utgjør både en sikkerhets- og miljørisiko. I det siste har det vært mye oppmerksomhet rundt problemet med plast i naturen. Jeg tror de fleste lett ser for seg hvordan en campingvogn på vidvanke ned en flomstor elv lett kan bli ødelagt og brytes delvis ned, sier Clementz.

– Alle som har opplevd flomskader før, vet omtrent hvordan flommen rammer. En liten innsats for å berge store verdier har stor effekt, sier Clementz.

Råd for å unngå skader

Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har mest mulig fritt leide. Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander. Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted. Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene. skriver orsikringsselskapet If

For deg som har skade

Dersom eiendommen står midt i flommen, må flomvannet synke før det er mulig å sette inn tiltak. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og eventuelt ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen. Rydd slam og lignende. Rengjør godt.
Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker. Bygninger som står i fare for å «flyte opp» må eventuelt sikres ved å fylle kjeller med vann, skriver orsikringsselskapet If

Naturskader
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Dette gjelder også i noen grad også skade på hage/hageanlegg/gårdsplass tilhørende privat bolig/fritidsbolig. Skader på arealer utenfor dette dekkes som kjent av det offentlige. Erstatning søkes Statens naturskadefond og skaden meldes lensmann.

Ved flom er det viktig å flytte campingvogner, biler og løse gjenstander ute, slik at de ikke kan bli ødelagt og tatt av flommen. Dette bildet er fra en tidligere flom. (Foto: If)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*