Rune Mork Wergeland leder foreningen Norden ut 20019.(Foto: Mynewsdesk/Foreningen Norden)

Rune Mørck Wergeland skal lede Foreningen Norden gjennom foreningens 100-årsjubileum i 2019. Det ble klart da ​Foreningen Norden valgte nytt styre på foreningens landsmøte i Trondheim lørdag 2. juni. Nå legger foreningen Norden oopp til Nordkalottkonferansen 2018 i august, skriver Nordic News.

Hvordan sikrer vi nødvendig infrastruktur, et bærekraftig næringsliv og økt konkurranseevne på Nordkalotten? Nordkalottkonferansen 2018 tar diskusjonen om veien videre for det nordiske samarbeidet i nord! Siden 1960 har Nordkalottkonferansen vært en arena der folk og aktører i regionen kan knyttes tettere sammen, sette dagsorden for ambisiøse felles satsninger og tale med en unison stemme inn mot nasjonale parlamenter, regjeringer og det nordiske samarbeidet, skriver . foreningen Norden.

Ulike temaer

Under Nordkalottkonferansen 2018 i Tromsø 24.-25. august utfordrer Foreningen Norden til å tenke visjonært og fremtidsrettet om utviklingen av regionen innen to sentrale områder:

Kommunikasjon, infrastruktur, transport, navigasjon og dekning – hvilke behov bør prioriteres?
Infrastrukturen i nord skal legge til rette for regional utvikling og bidra til vekst og grønn omstilling for næringslivet. Bedre bredbånd og nye transportprosjekter vil åpne for tettere samarbeid, utnyttelse av nye markeder og sterkere forbindelser med det internasjonale samfunnet. Bli kjent med de grenseoverskridende prosjektene og ta del i diskusjonen om visjonene for fremtidens infrastruktur og kommunikasjon på Nordkalotten!

Nordkalottens attraktivitet – bærekraftig industri, mat og opplevelser – hva kan Nordkalotten by på sett under ett?
Nordområdene besitter fantastiske ressurser i form av alt fra mat og naturopplevelser til energi, mineraler og kunnskap. Utfordringen er at alle disse markedene er globale. Bare gjennom mer regionalt samarbeid i nord kan vi virkelig legge til rette for å utvikle av bedre miljøteknologi, energiløsninger og bygg.

Møt næringslivaktørene som har bærekraft i fokus, selvstendige næringsdrivende som tar sjanser og turistnæringen som skaper verdier – også for industrien!

Styrker samarbeidet

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å styrke og utvikle det folkelige nordiske samarbeidet. Gjennom politisk pådriverarbeid samt kultur- og kunnskapsformidling jobber foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner, skriver foreningen Norden.

Foreningen Norden vil debattere Nordkalotten i august(Foto: Mynewsdesk/foreningen Norden)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*