Nils Røkke Direktør for bærekraft i SINTEF(Foto: SINTEF)

Sammen med NTNU og en rekke europeiske forskningsinstitusjoner vil SINTEF på klimatoppmøtet i Glasgow vise hvordan Nordsjøen kan bli en plattform for utvikling av fremtidens klimateknologier.

– I august i år, gjorde IPCC det klart at vår klimafremtid avhenger av de beslutningene vi tar i dag. Nå har Nordsjølandene en unik mulighet til å bruke sin kunnskap og kompetanse til å iverksette innovative løsninger på klimakrisen, sier Nils Røkke, Direktør for bærekraft i SINTEF. 

SINTEF og NTNU er på FNs klimakonferanse COP26 med tre sterke anbefalinger om hvordan Nordsjøen kan drive den grønne omstillingen. 

Anbefalingene er basert på dokumentet «Nordsjøen som springbrett for grønn omstilling». Dokumentet er skrevet av ledende forskere fra fire av Norges Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) hvor SINTEF og NTNU er vertskap, og er signert av Ruhr Universität Bochum, British Geological Survey, University of Strathclyde, TNO, Universitetet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet, Universitetet i Zurich og Fraunhofer. 

En økonomisk driver i fortid, nåtid og fremtid 

Nordsjøen har lenge vært en viktig inkubator for innovasjon, forskning og teknologiutvikling. I flere tiår har den gitt oss olje og gass til å varme opp hjemmene våre, transportere oss rundt og drive vår industrielle utvikling. 

– Ved å omstille denne kompetansen og erfaringen, kan Nordsjøen bli et knutepunkt for grønne næringer som er et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene og samtidig gi Europa ren energi, sier professor Asgeir Tomasgard, leder for NTNU Energy Transition Initiative.  

Et fremtidig Nordsjønettverk kan omfatte havvindparker og flere kabel/rørledningsforbindelser mellom land. Det kan også inkludere tidligere offshoreinstallasjoner som kan gjenbrukes til energiknutepunkter. Disse kan forsyne skip med hydrogen og legge til rette for CO2-lagring. Dette vil kunne hjelpetransport- og tungindustriover på den utfordrende veien mot avkarbonisering. 

På COP26 i Glasgow, vil NTNU og SINTEF ha med tre anbefalinger om hvordan man kan utnytte denne unike muligheten til å drive den grønneomstillingen. 

1. Femdoble investeringer i utdanning, forskning og innovasjon  

Vi har allerede teknologi for å lagre karbon og produsere havvind. Utfordringen er å skalere disse teknologiene bærekraftig, raskt og effektivt. Statlige investeringer kan akselerere samarbeidet mellom universiteter, forskningsinstitutter og industri for å levere bedre resultater, raskere. Dette budskapet bekreftes bredt av IEA sin Net Zero by 2015 og av Bill Gates gjennom arbeidet med Breakthrough Energy Coalition og Breakthrough Energy Catalyst initiativet. 

2. Landene rundt Nordsjøen må samarbeide 

1,5-gradersmålet vil ikke nås uten omfattende samarbeid mellom land, ifølge det internasjonale energibyrået. For å utløse potensialet i Nordsjøen, må alle nordsjønasjonene samarbeide om forsknings-, infrastruktur-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. IEA sin Net Zero 2050 rapport sier også at om vi ikke samarbeider internasjonalt vil vi utsette netto nullsamfunnet med 40 år.  

3. Ta vare på natur og biologisk mangfold 

Klimavennlige løsninger må ikke påvirke naturen negativt. Implementering av grønne energiteknologier i stor skala vil bruke betydelige arealer både på land og til havs. Derfor er det avgjørende å verne om naturen og sikre biologisk mangfold i tråd med råd fra FNs naturpanel.

SINTEF satser på bærekraft med grønn omstilling i Nordsjøen(Foto: SINTEF))

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*