Laurence G. Finck i BlacRock er en god samarbeidspartner for Oljefondet(Foto: CBS)

EU legger frem en endelig svarteliste om aksjeinvesteringer i skatteparadis til uken. SVT`s nyhetsprogram»Rapport» melder at ingen EU-land er definert som skatteparadis i rapporten. EU-kommisjonen håper avsløringene i Paradise Papers får europeiske land til å kjempe mot pengeplasseringer i skatteparadis. Flernasjonale selskaper gjemmer ifølge den britiske organisasjonen Oxfam 100 milliarder kroner i skatteparadis. Nordens Nyheters gjennomgang av oljefondets investeringer viser at 398 milliarder kroner er plassert europeiske skatteparadis i henhold til definisjonene i denne artikkelen. Nordens Nyheter understreker at det ikke er ulovlig å plassere penger i skatteparadis, og den norske finansministeren Siv Jensen og skattedirektøren i Norge Hans Christian Holte skriver i Aftenposten at Norge vil være pådrivere mot internasjonal skatteplaanlegging, og bekjempe skatteflukt.

Sveits er et skatteparadis?

Ifølge Aftenposten og NTB står følgende land i fare for å havne på EUs svarteliste for skatteparadis: Nederland, Sveits, Singapore, Irland, Luxembourg, Hongkong, Kypros, Bermuda, Cayman-øyene, Bahamas, Jersey, Mauritius, Curacao og De britiske jomfruøyene i henhold til Oxfams liste over «verdens verste skatteparadiser». Norges Banks beholdningstall for 2016 viser at Oljefondet har investert 390 milliarder kroner i aksjer i fem av disse landene: 228 milliarder NOK i Sveits, 74 milliarder NOK i Nederland, 60 milliarder NOK på Mauritius, 23 milliarder NOK i Singapore, og 5,5 milliarder NOK på Irland. Fondet har også plassert 285 millioner kroner i rentepapirer i Panama. Norges Bank har trukket seg ut av direkte aksjeinvesteringer i Luxembourg, Kypros, Cayman Islands, Bahamas, Jersey, Curacao, Jomfruøyene og Panam(Nordens Nyheters artikkelserie om skatteparadis i 2014)

Via Hong Kong til Paradis

Nordens Nyheters gjennomgang av oljefondets investeringer i utlandet, viser at 390 milliarder kroner er direkte plassert i seks skarreparadis(se listen over). Nordens Nyheters artikler i kjølvannet av Panama og Paradise Papers, viser at det statlige norske oljefondets indirekte plasseringer i skatteparadis kan være et større problem. Nordens Nyheter har i to artikler vist at oljefonet har investert 127 milliarder NOK i 515 kinesiske selskaper(eks Hong Kong), hvorav en tredel er investerthovedsaklig i skatteparadis som Cayman Islands og Bermuda. Hele 38 prosent av det norske oljefondets investeringer i Kina  (eksklusive Hong Kong), gjelder selskaper hovedsaklig registert på Cayman Islands og Bermuda . Nordens Nyheter viser også at det statlige norske oljefondet harinvestert 62 milliarder NOK i 212 aksjeselskaper i Hong Kong. Hele 20 milliarder NOK eller 31,5 prosent av disse midlene er plassert i skatteparadis, hovedsaklig Cayman Island og Bermuda.

En million ansatte

Flere av aksjene på Hong Kong-børsen er interessante. Vi nevner her Norges Banks milliardinvesteringer i Hong Kong og etpar mindre selskaper der Norges Banks Investment Management har dominerende minoritetsandeler. Det er de asiatiske konflomeratene som er interessantre, og som utfordrer finansminister Siv Jennses etiske sans. Oljefondet satse 3,4 milliarder i CK Hutchinsons Holdings Ltd (NBIM eier 0,91 %), et konglomerat som er registrert på Cayman Islands via Hong Kong. Enda mer spennende er Jardine Matheson Holdings Ltd., der oljefondet har investert 1,9 milliarder kroner og eier 0,56%. Dette selskapet er registert på Bermuda. Jardine Matheson Holdings som ble startet 9. april 1984 and is i Hong Kong har 430 000 ansatte. Hoveaksjonæren The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. som eier 4.89%og The Keswick Family som eier 4.65%. Butterfield Bank (Bahamas) Limited på Bahamas har Hovedeiere i Butterfield Bank er ifølge 4-Traders Bank of Scotland, med følgende eierskap: HM Treasury 70.5, der Norges Bank Investment Management eier beskjedne 0.78%

Selskaper i Hong Kong

Norges Banks Investment Management, med finansminister Siv Jensen som toppleder, har investert ytterligere 1,5 milliarder kroner i(0,48%) i Jardin Strategic Holdings Ltd., som er et søsterselskap av Jardin Matheson Holdings, med nære bånd til Butterfield Bank i hovedstaden Hamilton på Bahamas. Oljefondets amerikanske investeringspartner BlackRock med samarbeidsselskaper, står svært sentralt i en rekke av de investeringene vi har omtalt tidligere og skriver om i denne artikkelen. President og CEO Laurence G. Fink i BlackRock har bidratt til å bygge opp oljefondet til det er blitt idag. NBIM har investert 27,8 milliarder kroner i BlackRock, som gir eneierandel på 5,18 %. Dermed stemmer Siv Jenssen for 5,23 prosent i amerikanske BlackRock. Norges Bank og Oljefondet går dermed god for BlackRocks hederlige hensikter. Dermed er det ikke snakk om skatteunndragelse men lovlig planlegging av bedriftsbeskatning. Vi nevner også L`Òcitane Int. SA på børsen i Hong Kong, der det statlige norske fondet har k133 millioner kroner (0,55%), og der selskapet indirekte er registert i Luxembourg. Til slutt nevner vi Pacific Basin Shipping Ltd, der NBIM i Oslo har investert 169 millioner kroner, og eier 3,03 prosent. Dette selskapet ledes av svenske Mats Henrik Berglund, og er registert på Bermuda. Aker ASA er også med på obligasjonssiden i rederiet(16%).

Briter i Paradis

Norges Bank har investert 44,5 milliarder i britiske selskaper som igjen er registert i skattepardis. Det norske oljefondet har totalt 477 milliarder investert i britiske selskaper gjennom 426 prosjekter ifølge beholdningstall fra NBIM. Førtito av disse selskapene er registert i såkalte skatteparadiser. Dermed er omkring ti prosent av investeringene registert på Jersey, Guernsey, British Virgin Islands, Isle of Man, Bermuda, Sveits, Spania og Irland, viser Nordens Nyheters undersøkelse. Redaksjonen understeker at det ikke foreligger mistanke om skatteunndragelse i selskapene som nevnes i denne artikkelen. Oljefondet har investert 13 milliarder kroner i Glencore PLC, som er registert i Jersey. Glencore Nikkelverk i Kristiansand, med 500 ansatte, er et datterselskap i gruppen. Finansminister Siv Jensen skriver i Aftenposten mandag 27. november at Norge bør være en pådriver mot internasjonal skattepplanlegging. Aksjeinvesteringer i skatteparadis må ikke dreie seg om skatteunndragelse. Det kan være snakk om fullt lovlige investeringer.

«Gjemt i skatteparadis»

Organisasjonen har utarbeidet listen ved å undersøke hvordan stater anvender seg av lover som gjør skatteunndragelse mulig. Blant kriteriene er null prosent bedriftsskatt, manglende internasjonalt samarbeid mot skatteunndragelse og «urettferdig og uproduktive skatteinsentiver».Oxfam anslår at multinasjonale selskaper koster fattige land minst 100 milliarder dollar i år på skatteunndragelsen. Det tilsvarer over 850 milliarder norske kroner. Men skatteparadiser er bare en del av det globale problemet, ifølge Oxfam, ettersom stater rundt om i verden reduserer sine bedriftsbeskatning i kampen om investeringer, skriver NTB. Ifølge Oxram gjemmer flernasjonale selskaper unna 100 milliarder kroner hvert år i skatteparadiser som er nevnt ovenfor. Nordens Nyheters gjennomgang av oljefondets investeringer viser at aksjeinvesteringene i noen av disse landene er fire ganger så høye som Oxrams anslag. En ny EU-rapport med samme tema nevner altså ingen land i EU som skatteparadis. Nordens Nyheter viser i denne artikkelen at at oljefondet har investert nesten 400 milliarder kroner i aksjer i land i Europa, uten at redaksjonen i Nordensnyheter.no vil bruke definisjonen «gjemt i skatteparadis».

Skipsreder Mats Henrik Berglund i Pacific Basin Shipping har fått Oljefondets tillit( Foto: Getty Images)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*