Finansminister Magdalena Andersson legger frem årets første julepresent: Sverige får høykonunktur de neste to årene( Foto: Regeringen.se)
Finansminister Magdalena Andersson legger frem årets første julepresent: Svensk BNP vokser mest i Europa(Foto: Regeringen.se)

Svensk økonomi går inn i en høykonjunktur de neste to årene melder det svenske Konjunkturinstitutet i Stockholm. Svensk BNP øker med over tre prosent i 2016. Dermed øker den svenske eksporten til Norge og norsk import fra Sverige vil også øke, skriver Nordens Nyheter.  Investeringene i svensk industri ligger på et høyt nivå og sysselsettingen har økt og dermed reduseres arbeidsledigheten. Den sterke økonomiske veksten har vært positiv for den svenske statskassen, skriver KI i Stockholm i en pressemelding. Men alt tyder nå på at strukturunderskuddet øker i år og neste år, noesom kan føre til strammere svensk finanspolitikken og renteøkning, skriver Nordens Nyheter.

Redusert vekst

BNP-veksten i Sverige er likevel redusert første halvår etter en meget sterk utvikling i 2015. Resultatene tyder på at nedgangen er  midlertidig, og BNP vil øke med over 3 prosent i år. at oppgangen vil fortstte.Veksten er hovedsakelig drevet av økt forbruk og  investeringer. Neste år, faller investeringsvekst, noe som betyr at BNP vil vise svakere vekst. Da er det i stedet de svenske  husholdningenes konsum og svensk eksport er de viktigste drivkreftene for vekst. Dermed ventes det økt svensk eksport til Norge, som er en av svenskenes viktigste eksportområdet.

Alvorlige følger

En bekymring for den økonomiske utviklingen er at mange bedrifter har mangel på arbeidskraft, mens ledigheten for enkelte grupper fortsatt er høy. Utfallet av den britiske folkeavstemningen om EU, påvirker veksten i Storbritannia, mens de negative effektene for Sverige vil være  begrenset. Risikoen er imidlertid at beslutningen om å forlate EU bidrar til tillit i hele EU-samarbeidet undergraves, noe som kan ha langt   mer alvorlige konsekvenser, skriver Konjunkturinstitutet i Stockholm. Det er ventet økt svensk eksport til Norge og dermed økt norsk import fra Sverige. Dette vil trolig stimulere ikke-oljerelatert handel og industri de neste to årene, skriver Nordens Nyheter. Sentralbanksjef Stefan Ingves er etter det Nordens Nyheter erfarer fortsatt bekymret for det svenskene kaller «helikopterøkonomi», noe som i praksis betyr at «man trykker penger» og kjøper statsobligasjoner  for å stimulere økonomien.

Høyest vekst i Europa

Svensk BNP øker med over 3 prosent i år, ifølge det svenske Konjunkturinstitutet. Dermed får svenskene sterkere vekst enn Spania som ifølge Eurostat får en vekst på 3,2 prosent for BNP basert på tall fra første kvartal 2016 og annet halvår 2015. Storbritannia hadde den nest sterkeste veksten i Europa med BNP på 2,1 %. Tyskland hadde en BNP-vekst på 1,7 prosent annet halvår 2015 og første halvår 2016. Eurosonen hadde samlet en vekst i BNP på 1,6 prosent, fransk BNP-vekst var på 1,4 prosent, USA`s BNP-vekst var på 1,2 prosent mens Italia hadde en vekst på 0,7 prosent 2015/2016(halvår). Wallenberg-banken SEB tror  på en svensk  BNP-vekst på 3,7 prosent i 2016,  mens Konjunkturinstitutet tror  at mangel  på arbeidskraft kan gi noe lavere vekst enn ventet i Sverige.

Eksporten fra Sverige til Norge øker, og det samme gjør norsk import fra Sverige de neste to årene( Foto: Norge.se)
Eksporten fra Sverige til Norge øker, og det samme gjør norsk import fra Sverige de neste to årene( Foto: Norge.se)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*