Konserndirektør Anders Østby i Hafslund ECO inngår kraftavtale med Hydro(Foto: Hafslund ECO)

Hafslund Eco har inngått en langsiktig avtale med Hydro for levering av 0,9 TWh vannkraft. Kraften skal leveres i NO5 i perioden 2021 til 2027.

Hafslund Eco har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og inngikk også en langsiktig kraftleveringsavtale på 1,18 TWh i juni. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA’er.

– Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap ønsker vi å legge til rette for langsiktige markedsrelevante kontrakter av fornybar kraft mot industrien og andre aktører med langsiktig perspektiv. Denne nye kontrakten med Hydro er derfor viktig for oss og underbygger denne strategien, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby.

Hafslund E-CO har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Hafslund E-CO ønsker å styrke posisjonen innen industriell utvikling gjennom økt satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA’er. Kontrakten med Hydro er en del av denne satsingen.

– Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap ønsker vi å legge til rette for langsiktige markedsrelevante kontrakter av fornybar kraft mot industrien og andre aktører med langsiktig perspektiv. Kontrakten med Hydro er derfor viktig for oss og underbygger denne strategien, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO5 fra 1.1 2021 til 31.12 2027. 

Hafslund ECO`s vannkraftreserver i Aurland(Foto: Hafslund ECO)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*