President Donald Trump trakk USA fra Parisavtalen i 2017(Foto:US Gov)

I sommer kom fem tidligere nobelprisvinnere med et opprop om at det burde tas et modigere lederskap på klima. Norge burde være det land med ressurser til å handle. Ikke siden Brundtland-kommisjonen la fram sin rapport ” Vår felles framtid” i 1983 har norske myndigheter vist noen særlig grad av aktivitet på linje med hva nasjonen viste på 1970 og 80- tallet. Politiske signaler innen bærekraftig utvikling og å gå i front for et grønt skifte, har vært mangelvare hos den nåværende politiske ledelse.

Av Harald Pettersen

Norsk miljøpolitikk er av enkelte blitt sammenlignet med USAs og president Trumps pr. i dag ignorante bevissthet rundt disse spørsmålene. For to år siden ble Paris-avtalen inngått og undertegnet av 175 nasjoner. Både Kina og USA ratifiserte avtalen i september 2016. I juni i år kunngjorde USA at de trekker seg fra avtalen. Til tross for Trumps strutsepolitikk så må det sies å være lys i den grønne tunellen – også i USA. Presidentens erklæring om fornyet satsing på kullkraftverk, med argument om at gasser fra brent kull ikke er miljøfarlig og et argument for å få folk i arbeid, bærer galt av sted. Nå stenger ett kullkraftverk hver femtende dag fordi energi fremstilt på andre måter rett og slett er rimeligere. Prisene på fornybar energi stuper. Solceller er blitt så billige at de slår ut andre energikilder. Verdens billigste strøm skal om kort tid produseres ved hjelp av vindkraft. Det er bare tidsspørsmål før norsk utvinning av norsk olje blir ulønnsom.
T
eknologi brøyter vei

Markedet har vist at det er lønnsomt å gå over til ”grønne alternativer”. En underskog av nye miljøvennlige bedrifter ser dagens lys i store deler av verden. Ny teknologi brøyter veien for en bærekraftig, økologisk mentalitet hos forbrukerne. Også her i landet vokser det fram miljøintensiver som næringslivet blir stadig mer opptatt av å innfri. Dette på grunn av forbrukere som, om enn noe langsomt, oppdager den grønne trenden. I Oljefondet har pendelen snudd fra at miljø noe man pliktskyldigst måtte kvittere ut med noen få linjer i årsrapportene til en dreining mot ekte engasjement som ikke bare handler om å utrette minst mulig skade, men også å bidra positivt til miljøet. Det lønner seg ikke lenger å være miljøversting. Flere investorer forventer en reell miljøprofil. Vi savner en politisk styring og et offentlig engasjement langt sterkere enn det miljøminister Vidar Helgesen har vist hittil. Et håp er det at partiet Venstre i et eventuelt regjeringssamarbeid kan bidra til og påvirke et større offentlig engasjement fra Norges side.

Partileder Trine Skei Grande skal forhandle om ministerposter med regjeringen i 2018(Foto: Venstre)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*