Fortum kan kjøpe mer av Hafslund
Fortum kan kjøpe mer av Hafslund

 

Hafslund har inngått avtale med det finske energikonsernet Fortum om å kjøpe aksjene i Fortum Distribution AS, Fredrikstad Energi AS og Fredrikstad EnergiNett AS for 1365 millioner kroner.Fortum Corporation beholder 34 prosent av aksjene i Hafslund der Oslo Kommune eier 53,8 prosent. Myndighetene ønsker et tydeligere skille mellom strømleverandør og nettselskap, sier Paul Ferguson, daglig leder i strømleverandøren Fortum Markets. ikke til netteieren.

Norges største nettselskap

Kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Østfold vil styrke Hafslunds posisjon som Norges største nettselskap, og legge grunnlaget for en samlet drift av kraftforsyningen i Østfold. Hafslund vil etter kjøpet levere strøm til 674.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold.Informasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett ønsker ikke å svare på om Hafslund ønsker å kjøpe nettselskaper i andre geografiske områder.  Men Fortum skriver på sinde nettsider at man ønsker å ekspandere videre på  det norske markedet.

Størst i tre fylker

Hafslund leverer i dag strøm til alle distribusjonsselskapene i Østfold som eier av regionalnettet i fylket. I tillegg leverer Hafslund direkte til kundene som eiere av distribusjonsnettet i Rygge og Råde. Hafslund har også eierandel i Rakkestad Energi. Med kjøpet av Fortum Distribution vil Hafslund levere strøm direkte til ytterligere om lag 103.000 nettkunder i Østfold. Hafslund blir deleier i Fredrikstad Energi AS sammen med Fredrikstad kommune, og vil i tillegg ha en eierandel i Fredrikstad EnergiNett AS. Hafslund overtar også Fortum Distributions eierandel på 49 prosent i Trøgstad Elverk AS.

– Gjennom kjøpet av Fortum Distribution får vi styrket våre allerede sterke fagmiljøer. Vi ser også frem til et nærmere samarbeid med Fredrikstad Energi, som ligger langt fremme på flere områder. Samlet vil det nye Hafslund bli en enda mer attraktiv arbeidsplass for dagens og fremtidige ansatte, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Leverer fortsatt strøm

Fortum skriver i en pressmelding at konsernets norske nettvirksomhet overføres til Hafslund. Samtidig vil Fortum fortsette å levere strøm til over 100 000 norske strømkunder.

− Overføringen av nettvirksomheten til en annen eier gjør at vi kan fortsette å utvikles som neste generasjons energiselskap, sier Paul Ferguson, daglig leder i strømleverandøren Fortum Markets. Vi er i vekst og vinner stadig nye kunder, mye takket være innovative strømavtaler og god kundeservice. For Fortums strømkunder, vil overføringen av nettvirksomheten bety få endringer, slår Ferguson fast. Det medfører ingen prisendringer, eller andre endringer i våre strømavtaler.

− Myndighetene ønsker et tydeligere skille mellom strømleverandører og nettselskap, fortsetter Ferguson. Overføringen av nettvirksomheten går i tråd med den utviklingen. I fremtiden vil strømkundene henvende seg til strømleverandøren med spørsmål om strømleveransen.

− Nettselskapene vil få en mer tilbaketrukken posisjon, på linje med hva vi ser i for eksempel mobilmarkedet, mener Ferguson. Kundene henvender seg primært til operatøren – ikke til netteieren.

− Dette er en positiv utvikling. Våre kunder får et selskap, med én nettadresse og et telefonnummer, å forholde seg til. Tidligere har det vært en usikkerhet om hva som hører til nettselskapet og hva som skal håndteres av strømleverandøren, avslutter Ferguson.

Norge var nest størst

Det finske statsselskapet Fortum er en av Nordens største strømleverandører, med omtrent 1,3 millioner strømkunder i Norge, Sverige og Finland.  Oljefondet eier aksjer for 1,3 milliarder kroner i Fortum OYJ, og eier 1,04 prosent av selskapet som nest største aksjonær med den finske stat ved statsministerens kontor som største eier med 50,8 prosent. dette var tall fra desember 2013. Fondet har solgt sseg ned med 17 prosent og eier bare 0,13 prosent av Fortum.

 

Konsernsjef Bjorn Ruyter i Hafslund
Konsernsjef Bjorn Ruyter i Hafslund

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*