Bertil Molden er adm. dir i SVENSK Bil(Foto: Svensk Bil/Aftonbladet)

Det svenske bilmarkedet viser en klar høykonjunktur og markedet er fortsatt veldig sterk. Registreringer av nye personbiler økte med 2,2 prosent i juli 2017 og nådde det nest høyeste nivået i juli, sier Bertil Moldén, administrerende direktør i BIL Sweden. I juli og så langt i år er annenhver ny bil i Sverige diesel, sier Bertil Moldén. Dermed er bilmarkedet i Norge og Sverige svært ulik, skriver Nordens Nyheter.

– Svensk økonomi er blomstrende, som også gjenspeiles i et meget sterkt bilmarked. Det faktum at Sverige er i en bom ble igjen bekreftet da SCB forrige uke publiserte super sterke BNP-tall, og tal for juli som viste en fortsatt positiv følelse i svenra SCB(Statistisk Sentralbyrå) viser en meget sterl svensk økonomi. Dette tilsier en fortsatt sterk bilmarkedet for resten av året, og vår prognose på 375.000 biler i år, det høyeste tallet noensinne siden vi begynte å måle i 1942, fortsetter Bertil Moldén.

Nybilsalget i Norge økte i juli, og bilene blir renere og renere ifølge NTB. CO2-utslippet faller, ikke minst på grunn av kraftig salgsvekst av hybrid- og nullutslippsbiler.34 prosent av de nye bilene som ble registrert forrige måned, hadde hybriddrift. Det ble registrert 3.901 nye hybridbiler, 984 flere enn i samme måned i fjor. Ser vi på nullutslippsbiler, ble det registrert 1.824 nye slike i juli, 721 flere enn i juli 2016 – en økning på formidable 65,4 prosent. Tre av dem var hydrogenbiler, resten elbiler. Av alle nyregistrerte biler var 15,9 prosent nullutslippsbiler forrige måned. Andelen var 10 prosent i juli i fjor. NTB skriver at det i Norge ble registrert 11.476 nye biler i juli, 3,9 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Svensken vil ha diesel

– Nye dieselbiler er populære blant bilkjøpere, selv om dieselandelen har falt sammenlignet med toppåret 2012, da to tredjedeler av nye registreringer var dieselmotorer.

– Det er viktig og huske på at forslag til restriksjoner på dieselbiler fremmet i både Sverige og andre land viser til eldre dieselbiler. For eksempel skal alle forslagene innføre et forbud mot eldre dieselbiler å kjøre i såkalte miljøsoner i noen byer. Nye dieselbiler som selges i dag møtes de såkalte Euro 6 kravene og ikke forby forslagene fortsetter Bertil Moldén.

– Det snakk om risikoen for et boliglån boble på dieselmotorer er sterkt overdrevet. Dette blant annet av følgende grunner: det er mangel av brukte biler i de etablerte bilsalg, som taler for de høye innbyttepriser, noe som også gjelder for dieselbiler. Når bilen kjøperen låner til sine bilkjøp, så boliglån ofte hans hjem med gode betingelser. Mennesker velger i økende grad private leieavtaler uten restverdirisiko. Motorvogn salg generelt har sikret restverdi over økonomi, dens generelle agent eller produsenten forklarer Bertil Moldén.

– Det er også viktig merknad at økt biodrivstoff blander i diesel, inkludert furuolje, bidrar til utslipp av klimagasser fra veitransport redusert med omtrent fem prosent i 2016 i henhold til den svenske transportVerkets foreløpige anslag, nevnte Bertil Moldén.

Lette lastebiler nest høyest

– Selv om registreringer av lette lastebiler falt med 8,5 prosent i juli, er det det nest høyeste nivået noensinne for juli måned. Nedgangen i juli, kan ses som en rebound etter kraftig oppgang i juni. Tunge lastebiler over 16 tonn gikk ned med 2,4 prosent i juli. Så langt i år, lette lastebiler økte med 8,4 prosent og tunge lastebiler økte med 6,3 prosent. Den sterke lastebilmarkedet forklares med bommen i Sverige og økte transport krav som det bringer, sier Bertil Moldén.

Super Clean kjøretøy har økt 34 prosent så langt i år

– registreringer av super-ren biler, det vil si biler som slipper ut mer enn 50 gram karbondioksid per kilometer, økte med 34 prosent hittil i år, fra et lavt utgangspunkt. I juli var økningen 12,5 prosent. Super Eco-biler andel av total nye registreringer var 4,1 prosent fra januar til juli i år sammenlignet med 3,2 prosent i samme periode i fjor, sier Bertil Moldén til Sveriges Radio.

Bilaksjer ned i USA

De to største amerikanske bilprodusentene falt på den amerikanske Dow Jones børsen. Ford-aksjen sank 2,4 prosent til 10,95 dollar. Det er allerede omsatt 36,5 millioner aksjer i selskapet tirsdag, noe som er høyere enn gjennomsnittlig daglig omsetning på 34,5 millioner aksjer. Også General Motors faller markert på stor omsetning. Aksjen faller 3,3 prosent til 34,78 dollar. GMs samlede salg falt med 14 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

Samlet sank bilprodusentens salg med 7,1 prosent i juli sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Salget av pickup-trucker var ned 7,1 prosent, mens salget av vanlige personbiler var ned 19,4 prosent. Suv-salget var eneste lyspunkt i måneden med en oppgang på 2,2 prosent, skriver Wall Street Journal.

CEO Maria Barra i General Motors opplevde fall i aksjekursene denne uken(Foto: GM)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Denne artikkelen er svært aktuell ette kansler Angela Merkels møte med tysk bilindustri om utslipp. Et viktig moment er at Oljefondet er en av de største aksjonærene i Daimler(Mercedes). Mvh Erik Heming

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*