SAS-konsernet la frem et svakt  årsregnskap for 2013/2014. Bildet viser Airbus 737(Foto.SASGrup.net)
SAS-konsernet la frem et svakt årsregnskap for 2013/2014. Bildet viser Airbus 737(Foto.SASGroup.net)

SAS Group AB  taper nesten én milliard svenske kroner når regnskapet for 2013/14 legges frem i januar. Scandinavian Airlines Systems gikk  nesten en halv milliard svenske kroner i minus i fjerde kvartal. SAS har et avvikende regnskapsår som løper fra september 2013 til og med oktober 2014.   Men årsregnskapet viser foreløpig et overskudd på SEK 300 millioner etter ekstraordinære inntekter. SAS gjennomfører  et nytt spareprogram med effekter på 2,1 milliarder svenske kroner på resultatet de to neste årene. Norwegian legger frem sitt årsregnskap for 2014 og resultat for fjerde kvartal først etter 8. januar neste år, etter et godt resultat i tredje kvartal. Konsernsjefene Richard Gustafson SAS og Bjørn Kjos i Norwegian får nå drahjelp av lavere oljepris, skriver Nordic-News.com.

SAS Gruppens nye sparetiltak omfatter fortsatt effektivisering av SAS´virksomhet, innen administrasjon og bakketjenester.Konserndirektør Eivind Roald i SAS sier til Dagens Næringsliv, at det ikke er planer om ytterligere oppsigelser av ansatte. SAS´rekapitalisering i februar i år og implementering av pensjonsavtalen, som har minsket SAS´pensjonsforpliktelser fra drøyt 33 milliarder svenske kroner til 18,4 milliarder svenske kroner, har gjort at SAS har fått en mer stabil finansiell posisjon.

Betaler formuesskatt

Kommunikasjonsjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier til Nordens Nyheter at det er en tøff konkurranse i luften, særlig på det norske innenriksmarkedet. Han sier videre at konsernsjef Bjørn Kjos salg av aksjer skal brukes til å betale formueskatt. Norwegian vokste kraftig i alle de europeiske markedene med en kapasitetsvekst på 36 prosent og en fyllingsgrad på hele 85 prosent i tredje kvartal. Resultatet før skatt i tredje kvartal ble 505 millioner kroner, mot 604 millioner i samme kvartal i 2013. Ekstra kostnader til innleie av fly og svak norsk krone påvirker resultatet i betydelig grad dette kvartalet.Selv med en solid kapasitetsvekst fylles flyene betydelig bedre enn i samme periode i fjor. Fyllingsgraden i tredje kvartal var 85 prosent, opp tre prosentpoeng. Til sammen 7,1 millioner passasjerer fløy med Norwegian i tredje kvartal, med sterkest vekst på London Gatwick.

Kan visse svake tall

Norwegians årsregnskap legges frem etter 8. januar 2015. Kombinasjonen av svak norsk krone, manglende godkjenning fra det amerikanske transportdepartementet og kostnader knyttet til forsinkede fly påførte Norwegian store ekstrakostnader i tredje kvartal. Innleiekostnader, kostnader til ekstra drivstoff, samt hotell, mat og drikke til forsinkede passasjerer utgjorde et betydelig beløp. Det samme gjorde tillegskostnader som følge av at det amerikanske transportdepartementet ikke har gitt Norwegians europeiske datterselskap Norwegian Air International nødvendige flytillatelse til USA – som Norwegian har krav på i henhold til Open Skies-avtalen.

DnB velger Norwegian

– På den positive siden har vi fått mange nye kunder om bord i hele rutenettet og fyllingsgraden er solid. Vi har vunnet flere nye internasjonale kundemålinger og er igjen kåret til Europas beste lavprisselskap. Samtidig har vi hatt flere utfordringer, blant annet som følge av at vårt datterselskap i Dublin ennå ikke har fått tillatelse til å fly til USA, noe som har ført til at flyflåten ikke kan utnyttes optimalt. Tekniske utfordringer med langdistanseflyene har også gitt betydelige ekstrakostnader. Vi har imidlertid nå en langt mer stabil langdistanseoperasjon med flere fly i flåten enn tidligere. Ser vi lengre frem i horisonten, vil 2015 bli et konsolideringsår der veksten ikke vil være like høy som nå. Vi vil da også ha en enhetlig kortdistanseflåte når de eldre Boeing 737-300 maskinene fases ut for godt, sa administrerende direktør Bjørn Kjos. På plussiden gir DNB Norwegian fornyet tillit på flygninger i Norge og internasjonalt.

– Vi er glade for at Norges største finanskonsern har valgt å fortsette samarbeidet med oss, sier salgsdirektør Lars Sande i Norwegian. DNB og Norwegian fortsetter samarbeidet og inngår ny avtale om flyreiser innenriks i Norge, samt på ruter i Skandinavia og Europa. DNB har også valgt Norwegian på rutene Oslo – New York og Oslo – Bergen.

– DNB har gitt oss fornyet tillit. Vi vil bidra til at Norges største finanskonsern reduserer sine reisekostnader betydelig. I tillegg ser vi fram til å fortsatt ønske DNBs ansatte velkommen om bord i våre nye fly med gratis internett, sier salgsdirektør Lars Sande i Norwegian.

– DNB er en global aktør med virksomhet i over 20 land som gjør at Norwegian med sitt store rutenett, komfortable og fleksible reiser til en lav pris er en av våre foretrukne reisepartnere, sier Solveig Hellebust, konserndirektør HR i DNB.

Venter lavere resultat

Analytikerne venter ser likevel et betydelig lavere resultat per aksje for Norwegian Air Shuttle for helåret 2014, i forhold til før den seneste kvartalsrapporten. Konsensusen er nærmest halvert, fra 8,66 kroner per aksje til 4,35 kroner per aksje, melder TDN Finans, som har hentet inn estimater fra ti analytikere. Norwegians internasjonale vekst fortsetter til neste år med 11 nye direkteruter og økning i antall avganger på godt etablerte ruter. Norwegian lanserer nye ruter fra Barcelona til Trondheim, Stavanger, fjerde  kvartal(Q 4)Birmingham, Dubrovnik og Billund. I tillegg lanseres nye ruter fra Madrid til Catania (Sicilia), Dubrovnik og Birmingham. Malaga – Birmingham og Malaga – Edinburgh er også nye ruter neste år. Noregian legger frem nye passasjertall 8. januar, men legger frem regnskapet for 2014 og tall for fjerde kvartal, noe senere enn dette, skriver Nordic-News.com

 

Resultat for  fjerde kvartal (Q 4) for SAS Group AB

SAS resultat før skatt og engangsposter: 789 (601) MSEK
Inntekter: 10 966 (11 059) MSEK
Enhetsintekt (PASK) sank med 0,1 %
Enhetskostnad (CASK) sank med 1,1 %
EBIT-marginal: -2,3 % (16,5 %)
Resultat før skatt: -450 (1 568) MSEK
Periodens resultat: -303 (1 465) MSEK
Resultat per stamaksje: -1,21 (4,45) SEK
Styret foreslår null utbytte for SAS AB:s stamaksjonærer for 2013/2014
Styret foreslår utbytte på 50 SEK/preferenseaksjer.

SAS-konsernets regnskap for perioden november 2013 til og med oktober 2014(årsregnskap) viser et  resultat før engangskostnader på 347 millioner svenske kroner(919 mill).Samlet omsetning var 38 milliarder mot 42 milliarder svenske kroner året før. SAS oppgir til slutt i årsregnskapet av resultatet før skatt var på – 918 millioner SEK(1648). Her angir SAS trolig resultatet av driften før ekstraordinære inntekter bokføres, slik at regnskapet viser et overskudd. Nordens Nyheter har forsøkt å få kontakt med SAS for å få oppklart dette 19. desember 2014.

 

Bedring i bank

Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle ASA er største eier med 20 prosent.Konsernets resultat etter skatt utgjorde 241,4 mill.kr. Netto renteinntekter utgjorde 683,4 mill.kr, netto andre driftsinntekter utgjorde 52,2 mill.kr, mens sum driftskostnader beløp seg til 305,6 mill.kr. Nedskrivninger på utlån utgjorde 99,2 mill.kr. Resultatregnskap for 3. kvartal 2014 Konsernets resultat etter skatt utgjorde 94,1 mill.kr, sammenlignet med 82,1 mill.kr i 2. kvartal 2014. Årlig egenkapitalavkastning i 3. kvartal utgjorde 38,0 %. Netto renteinntekter utgjorde 254,1 mill.kroner, skriver Nordic-news.

Bjørn Kjos
Konsernsjef Bjørn Kjos selger aksjer i Norwegian for å kunne betale formuesskatt(Foto: Norwegian)

 

 

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    SAS Group AB har forsøkt å pakke inn resultatet for det avvikende regnskapsåret 2012/2014. Selskapet opplyser på nettstedet Sasgroup.net at konsernet fikk et overskudd på 347 millioner svenske kroner på årsbais 2013/2014. Samledete inntekter var 38.006(42182) tusen SEK. SAS Group AB fikk i virkeligheten et resultat før skatt på minus 915 millioner SEK . Årssaken til det fiktive overskuddet på 347 millioner SEK er ekstraordinære inntekter. Denne informasjonen forvirret allmenheten i Norge og Sverige i helgen og pynter på SAS-resultatet på en feilaktig måte. SAS Group AB legger først frem endelig avvikende årsregnskapet for 2013/2014 i januar 2015.

    Med vennlig hilsen
    Erik Heming
    Skribent

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*