Den nye presidenten i Det europeiske rådet,  polske Donald Tusk, vil ha et omfattende investeringsprogram i Eurosonen(Foto: EU)
Den nye presidenten i Det europeiske rådet, polske Donald Tusk, vil ha et omfattende investeringsprogram i Eurosonen(Foto: EU)

EU`s ledere gi grønt lys for å lansere en stor investering pakke for å hjelpe økonomien tilbake på fote. EU-kommisjonen skal fylle den med gode intensjoner som planene fra European SME Week Summit i Bryssel 6-7. oktober 2011, da Europa-parlamentet drøftet muligheten for et omfattende europeisk investeringsprogram. I samband med EU-toppmøtet sier den nye presidenten i Det europeiske rådet, Donald Tusk, at EU-landene støter planene. Statsminister Stefan Løfven viser optimisme med sordin i forhold til EU`s nye investeringsplaner, skriver Nordic-News.com

Starter i juni

Kommisjonen formann Jean-Claude Juncker, sier at investeringspakken vil bli utformet som et lovforslag. Allerede i juni vil EU-landene starte prosjekter som kan innebære ny infrastruktur, ny energi, samt mer forskning og utvikling. Kommisjonen legger opp til investeringer på € 315 000 000 000 . Fem av prosjektene kommer fra den europeiske investeringsbanken og 16 består av lånegarantier via EU-budsjettet. Beløpet tilsvarer halvparten av verdien av det norske oljefondet på vel seks milliarder norske kroner.

Kommisjonen håper at medlemslandene og private investorer bidrar til å investerer 300 milliarder euro. Ingen kan si hva som skjer dersom man ikke får inn ekstern kapital. En rekke land har gjort det klart at EU-budsjettet ikke må tømmes som følge av planen.Land som Italia og Spania har sagt de ville vurdere å satse egne penger, for å avhjelpe Kommisjonens mulige budsjettunderskudd.

– Jeg forventer konkrete forslag, ikke bare prat. Vi trenger penger, sa Jean-Claude Juncker, før møtet i EU-parlamentet. Den svenske stasminister Stefan Løfven viser en moderat optimisme i forhold til til investeringsforslaget. Flere EU-lands økonomier er berørt av Ukraina-krisen og virkningene av EUs sanksjoner mot Russland etter okkupasjonen av Krim.EU president vil at EU-landenes ledere må innta en tøff linje mot Russland o legge frem en langsiktig investerings-strategi. Dette forslaget støttes av Sverige g statsminister Stefan Løfven, som regjererer på den borgerlige Alliansens nåde inn i 2015, skriver Nordic-News.com.

EU-kommisjonen formann Jean-Claude Juncker vil starte investeringsprogrammet våren 2015(Foto: EIB.Org)
EU-kommisjonen formann Jean-Claude Juncker vil starte investeringsprogrammet våren 2015(Foto: EIB.Org)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*