President Franklin D. Roosevelt lanserte «New Deal»( Foto: US.Gov.)

Den amerikanske planen omfatter 1.900 milliarder dollar for å gjenreise økonomien etter koronapandemien. Det tilsvarer en «New Deal» på over 16.000 milliarder kroner. . Presidnet Joe Bidens pakke er døpt til «Den amerikanske redningsplanen» og inneholder en rekke tiltak for å få verdens største økonomi på rett kjøl. Den norske regjeringens krisepakke med corona-tiltak var på 17,7 milliarder i form av ulike tiltak før jul. Nye smittebølger gir større usikkerhet om utsiktene for norsk økonomi, sa finansminister Jan Tore Sanner før årsskiftet.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg spilte en viktig rolle forutviklingen av det norske oljefondet, men det var Høyre som tok initiativet. Det var den Høyre-ledede Syse-regjeringen som fremmet forslaget om et oljefond i 1990. Forslaget ble vedtatt med Aps støtte. Willoch-regjeringen kom med med en skisse til et oljefond i sitt langtidsprogram 1986-1989.(St. melding 83 1984-1985. Men det var statsminister Odvar Nordli fra Arbeiderpartiet og hans statssekretær Harald Norvik som var handlekraftige da Volvo-avtalen ble en viktig prøvesten for det soms senere er blitt det statlie norske oljefondet. Dette forlsget gikk Høyres daværende statsminister Kåre Willoch imot i Stortinget, og sammen med motstanden fra de svenske "Aktiesparna". Falt avtaleforslaget vel ti år før oljefondet ble vedtatt i det norske Stortinget. President Franklin D. Roosevelt var i

Statlig støtte blir nødvendig

President Franklin D. Roosevelt som var USAs 32 president og en sentral figur under den store økonomiske krisen på trettallet, er aktuell med spillefilmen "Atlantivc Crossing" om forholdet til Kronprinsesse Märtha. Han overtok som demokratenes president i 1933, samme år som Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. FDR som han kaltes, var nær venn og slektning av Theodor Roosevelt, som var USAs 26. president. Han giftet seg Eleanor Roosevelt, niese av hans slektning og tidligere president Theodor Rossevelt. Økonomiske stimulansepakker lå i tiden på trettitallet , som i Norden, Europa og USA idag. Økonomen John Maynard Keynes ideer tar over for den liberale ideologen Adam Smith. Slik har det blittt i USA såvel som i Norden. Da Franklin Roosevelt overtok i mars 1933 var 13 millioner amerikanere arbeidsløse, det vil si en tredel av den amerikanske arbeidsstyrken. President Joe Biden satser i disse dager 16 tusen milliarder kroner på et økonomisk stimulanseprogram som minner om «New Deal». Dette fører tanken hen til det norske oljefondet på nesten 12 tusen milliarder kroner.

Norsk valg i høst

Norske politikere politiske partier griper ikke den muligheten som ligger i norske stimulansepakker eller ideer om investeringer i store nordiske og europeiske prosjekter. Her er Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet uten bredere initiativer til prosjekt som på sikt kan ta av, Det gjelder visjonen om en nordisk vaksinefabrikk, store infrastrukturprosjekter som jernbane til Nord-Norge, eller byggprosjekter med Skanska med norsk oljekapital i det svenske konsernet. Oljefondet har ifølge Nordens Nyheter investert 50 milliarder kroner i Wallenberg-gruppens selskaper(Investorgroup.com). Det er mange muligheter til Volvo-avtaler med selskaper i flere land enn i Sverige. Men Nordedn er etterhvert blitt vårt hjemmemarked, der oljefondet satser en milliard kroner i våpen og jagerflyprodusenten Saab AB. Både Høyre og Arbeiderpartiet bør ta tak i prosjekter i sine politiske verksteder, der oljefondet kan spille en viktig rolle i en «New Nordic Deal».

President Joe Biden satser 16 ooo milliarder kroner( Foto: US Gov)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*