Kraftprisen på vei opp igjen (Foto: Enthelios(Foto: Jack B Unsplash)

Entelios forblir stabil når strømleverandørene i bedriftsmarkedet måles på kundetilfredshet og lojalitet i den uavhengige målingen EPSI 2021.

Epsi rating la i går frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med strømselskapene i Norge. Samtlige aktører går tilbake på kundetilfredshet i årets kundetilfredsundersøkelse, men Entelios går minst tilbake og ligger over snittet i bransjen.

«Vi er stolte over at Entelios er det strømselskapet som alene skårere høyest på kundetilfredshet på bedriftsmarkedet. Vi er stabile, og viser år etter år at våre kunder er tilfredse og derfor forblir lojale». Sier Kolbjørn Hembre, CEO i Entelios Nordic.

Entelios har noen av de største bedriftskundene i Norge, og forvalter rundt 10 TWh bare i bedriftsmarkedet, noe som tilsvarer forbruket til ca 650 000 husstander. Med så store kunder, som mange utfører viktig samfunnsansvar, er det såklart viktig for oss å oppfattes som både stabil og en trygg leverandør, noe vi nå får bekreftet at vi gjør, fortsetter Hembre.

Entelios ønsker også å være mer enn en strømleverandør til sine bedriftskunder. Entelios er en innovativ energipartner, som betyr at vi ønsker hjelpe våre kunder til å bruke strømmen smartere og aktivt hjelpe våre kunder med miljøstrategi og bærekraftige løsninger for å møte «det grønne skiftet».

Årets EPSI undersøkelse bekrefter igjen at Entelios skårer høyest hos de største, mest kompliserte kundene, der vi både fungerer som rådgivere, forvaltere og med energi- og miljøtjenester.

Fra lavinteresse til høyinteresse

Strøm har historisk sett vært et lavinteresse produkt, og de fleste har i liten grad brydd seg om hvilken strømavtale de har. Mange har tenkt at «strøm er strøm», men økningen i kraftprisene den siste tiden har endret på dette. Mye tyder på at strøm diskuteres i langt større grad enn før, både i husholdningene og i bedriftene rundt om i Norge, og at strømavtaler for tiden er høyinteresse, sier Fredrik Høst i EPSI.

Les mer om undersøkelsen her

Kolbjørn Hembre i Enthelios Nordic

Komplisert årsakssammenheng

Etter fall i strømprisene gjennom oktober, har prisene snudd og gjennom november har strømprisene skutt i været. Årsakene er mange og kompliserte, men gasspris og europeisk prisnivå er nok hovedårsaken til de høye prisene.

Mange prisområder i Norden satte ny toppnotering for snittprisen i november. Kristiansand, med en snittpris for november på 106,25 €/MWh, slo dermed marginalt den gamle månedsrekorden fra september i år. Oslo, Bergen, København og Jylland satte også nye toppnoteringer for måneds-snittpris.

For en måned siden så altså prisene ut til å ha toppet ut, men har nå snudd oppover igjen.

Kilde: Nord Pool

Vi påvirkes av prisene i Europa

Strømprisene har alltid latt seg bevege opp og ned i forhold til svingninger i været. Det ser vi fortsatt. Kanskje vi ser det i enda større grad nå enn tidligere, siden det er bygget ut enorme mengder med vindkraft både i Norden og Europa.

Det betyr at det på kalde og vindstille dager blir høyere strømpris, mens det på vindfulle milde dager vil bli lavere pris. Dette er daglige svingninger som vi er vant til, men som nå har forsterket seg og også gir store utslag ned på timenivå for prisene.

Den langsiktige snittprisen, som vi kan lese ut på ukesnivå, månedsnivå og for årsgjennomsnittet, er i større grad påvirket av det generelle prisnivået i hele markedet – ikke bare i Norden, men også i Europa. Europa har høye gass-, kull- og CO2-priser, dette gjenspeiler seg i de europeiske strømprisene. Prisene i Tyskland, Nederland, Frankrike m.fl. har innflytelse på de nordiske .I Sverige diskuteres det nå om det skal åpnes for debatt om en ny generasjon atomkraft, for å sikre tilstrekkelig forsyninger av kraft. Sosialdemokratene har et kongressvedtak om at atomkraft skal fases ut. Men Moderata Samlingspartiet( Høyre) og SVerigedemokratene( Borgerlig) vil drøfte ny utbygging av kjernekraftten i Sverige dersom de borgerlige vinner høstens valg i Sverige(2022). Nordens Nyheter har skrevet flere artikler om dette.

Den diplomatiske situasjonen mellom EU og Russland rundt gasshandel, samt mellom Russland og Ukraina med gassdistribusjon, har en større betydning for hvilken strømregning vi får her hjemme. Det virker som at gassprisen skal holde seg høy gjennom vinteren, og det vil dermed gjennom vannverdiene, påvirke forventningene for strømprisen her i Norden. Kilde: Enthelios)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*