Henrik Torgersen har tatt initiativet til Norsk Elbåtforening( Foto: H. Torgersen)

Henrik Torgersen sier til Nordens Nyheter at det erer stillheten og fremdrift uten vibrasjoner og eksos som gjør elektrisk motor ideell for oss båtfolket. Han har tatt initiativet til en forening som skal bidra med faktaopplysninger om elektrisk fremdrift til sjøs for å hjelpe publikum til gode valg. Torgersen har selv en seilbåt med elektrisk motor. Han har installert en diesel generator til ladning av batteriene for å få samme rekkevidde med den elektriske motoren som han tidligere hadde med dieselmotor. Den aller meste av tiden med motordrift kjøres imidlertid på batteridrift med energi hentet fra landstrøm eller ladet fra båtens propell under seil.

Etter en sesong med det hybride driftssystemet har han redusert drivstofforbruket med 80% prosent. Det betyr at driftskostnader og generering av CO2 er redusert tilsvarende. Kombinasjonen elmotor , batterier og seil er genial.

Bedre batteri

-Markedet for elmotor er voksende. Det er allerede stort på innsjøer hvor det er forbudt med fossilt drivstoff. Der finnes det båter i alle former og fasonger med eldrif, sier Henrik Torgersent. Bedre batteriteknologi er nøkkelen til vekst for elbåt. Nå får bransjen drahjelp fra bilindustrien, og batterier fra BMW i3 er alt på vei til båter.
– Det kommer et skifte over til eldrift av båt som vi ønsker å bidra til. Vi ønsker å legge til rette for bruk av elbåter langs våre kyster. Havner hvor det er tilrettelagt for ladning av elbåter er noe vi vil jobbe med, fortsetter Torgersen.

Må legge tilrette

-Vi mener at myndighetene må legge til rette for et teknologiskifte i fritidsbåtene på samme måte som de har gjort for privatbilene. Fritidsbåtene synes å være glemt i planenene for en null-utslipp transportsektor. Utslippet på 300.000 tonn CO2 pr år fra fritidsbåtene er betydelig, også i det totale CO2 regnskapet. Elbåtforeningen er satt sammen av et styre med kompetanse innen feltet. Ideen er å kunne bistå publikum med egnete løsninger, både når det gjelder nye og eldre båter. Foreningen vil oppfordre til at så mange som mulig av dagens båteiere går over til eldrift når dagens dieselmotorer må byttes ut.

– Å sette inn nye dieselmotorer vil bli kostbart, ofte mer enn båtens verdi. Elmotorer, eventuelt sammen med en generator i et hybrid driftssystem, vil kunne gi eldre båter et ekstra liv. Eldrift er ypperlig for dagsturbåter. Stadig flere velger også en lett og lydløs elektrisk påhenger til jolla, eller på seilbåten, i stede for en tung og stinkende bensinmotor, undertreker Henrik Torgesen, og leffer til at elmotorer er også populært for hobbyfiskere.

Om Norsk Elbåtforening
Norsk Elbåtforening skal bidra til et teknologiskifte over til elektriske driftssystemer i båter som ferdes langs vår vakre kyst. Slike systemer gir redusert CO2-utslipp og mindre forurensning i form av sot og støy til glede for alle som ferdes på og ved sjøen. Norsk Elbåtforening skal være et kontakt- og informasjonssenter for elektriske driftssystemer i båt. Foreningens skal også gi medlemmene fordeler ved installasjon og bruk av slike systemer i båtene sine.Foreningen skal aktivt promotere teknologiskifte i fritidsbåtene ved å tilby fordeler til medlemmer
delta på messer, ære høringsinstans for myndighetene angående lover og vedtekter for båtlivet. Foreningen vil formidle kontakt mellom bransje, myndigheter og publikum. Foreningen har som mål å påvirke opinionen og politikerne slik at det blir iverksatt tiltak som stimulerer til et mindre miljøavtrykk fra båtlivet.

Det konstituerende styret i Norsk Elbåtforening består av :
– Henrik Torgersen, Styreleder
– Axel Nissen-Lie, Sekretær
– Tom Axel Amundsen, kasserer
– Ole Petter Pollen, styremedlem
– Håkon Ingvaldsen, styremedlem

Informasjon på www.elbatforeningen.no Etableringen av Norsk Elbåtforening støttes av: Norges Seilforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Arcona Yachts, Norsk Maritimt Forlag, Gran Seil, GreenstarMarine, Oceamvolt, Norsk Maritimt Forlag, Torqeedo, WhisperPower

Tom Aksel Amundsen er kasserer i Norsk Elbåtforening og nyter stor tillig i seilermiljøeet(Foto: Eftang-fotograafene)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Dette er et meget positivt initiativ av en gammel industrialist, som ble påtruffet med staver i unnarennet på Midtstubakken. Hyggelig å se deg igjen. Mvh Nils Petter Tanderø

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*