Klara-Lise Aasen er ceo og leder av Bank Norwegian(Foto: Bank Norwegian)

– Høyesterett fastslår klart og tydelig at fri konkurranse om søkeord i Google er bra for forbrukerne. For oss i Bank Norwegian er dommen også en viktig bekreftelse på at vi har solid kompetanse innen juss og digital markedsføring og at vår vurdering av hvordan konkurranse bør skje har vært korrekt. Det er viktig for oss, men også for andre næringsaktører å fastslå spillereglene for digital konkurranse, sier Klara-Lise Aasen som er CEO i Bank Norwegian.

Saken har pågått siden 2019 først Asker og Bærum tingrett, senere i Tingretten og Lagmannsretten med samme utfall. EU domstolen har også prøvd denne problemstillingen med samme utfall.

Høyesterettsdommen som kom i dag er enstemmig og endelig, og av selve dommen kommer det frem at denne typen markedsføring fremmer sunn konkurranse som er til det beste for forbrukeren.

Klara-Lise Aasen
administrerende direktør og finansdirektør
Aasen har vært administrerende direktør i Bank Norwegian siden november 2021. Før dette ble hun ansatt som midlertidig administrerende direktør fra juni 2021, og ansatt som finansdirektør fra oktober 2020. Hun har mer enn 15 års erfaring fra finanstjenester, og har f.eks. tiltrådt i Bank Norwegian Aasen har hatt stilling som konserndirektør og leder for konsernøkonomistyring i DNB fra (2017-2020) og lederstillinger i Nordea fra 2006-2017, de siste fire årene som global leder for konsernkredittrisiko og finansiell rapporteringskontroll og de fire foregående årene som finansdirektør for Nordea Bank Norge. Før hun begynte i finanstjenester jobbet hun i ekstern revisjon, sist som leder i EY (Ernst&Young). Tidligere styremedlem i Nordea Life Holding, Nordea Pensjonsfond, DNB Northern Europe og DNB Lifeinsurance. Født i 1974.

Utdanning: Statsautorisert revisor (Master of Revisjon), Norges Handelshøyskole, Bergen, Norge.

Andre pågående hovedoppdrag:
Styremedlem i Veidekke ASA

Chief Operating Officer i Bank Norwegian Tore Andresen( Foto; Bank Norwegian)

Tore Andresen jobber som Sjefsopperatør i Bank Norwegian. Andresen har vært ansatt som COO i Bank Norwegian siden 2009, og har mer enn 30 års erfaring fra finanstjenester. Før han begynte i Bank Norwegian jobbet Andresen som administrerende direktør i Aktiv Kapital Norge (2007-2008) og administrerende direktør i Lindorff Decision (2001-2006). Andresen har også erfaring fra styreoppdrag, herunder som styremedlem i Lindorff Match AS (2005-2006), styremedlem i Aktiv Kapital Danmark AS (2007-2008) og styreleder i Aktiv Kapitaladministrasjon AS (2007-2008) . Født i 1965.

Utdanning: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole.

Andre pågående hovedoppdrag:
Styreleder i Valorem Invest AS
Styremedlem: Agera Venture 1 AS

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*