Miljøvernminister Vidar Helgesen er den norske regjeringens talsmann i en tapt ulvesak(Foto: Regjeringen.no)

Miljøvernminister Vidar Helgesen er den norske regjeringens talsmann i en tapt ulvesak.(Foto:Regjeringen.no)

Partileder Jonas Gahr Støre sier til NrK at Arbeiderpartiet jobber for en samlende løsning i ulvespørsmålet, som skaper voldsom strid i Norge. Partiet legger frem sitt syn på dette og andre viktige saker som konsekvenser for oljeleting utenfor Lofoten om kort tid. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre og regjeringen har valgt å legge seg på en annen linje enn svenskene i spørsmålet om lovligheten av ulvefelling. Justisdepartementet i Norge har kommet til at det må foreligge skade etter ulveangrep for at regjeringen skal kunne vedta felling av fra en til femten ulv etter behov. Denne tolkningen burde den norske regjeringen ha åpnet for, mener mange. Statsråd Helgesens beslutning om stanse den vedtatte lisensjakten på ulv var helt uventet og totalt uforståelig, sier assisterende direktør Gaute Nøkkelholm i NORSKOG til Nordens Nyheter.

Sinte bønder

Flere busslaster med frustrerte ulvemotstandere protesterte i dag foran Stortinget. De mener seg sviktet av regjeringen i ulvesaken og uttrykker sinne over det de mener er en feilslått rovdyrpolitikk.Rovdyrtilhengerne var i et klart mindretall i dag, men de var på plass og prøvde å gjøre seg hørt blant alle motstanderne. Lokalpolitikere ønsker fellingstillatelse for inntil femten ulver, uten å få gehør hos regjeringen.

– Det er viktig å huske på at flertallet av den norske befolkningen ønsker seg rovdyr og få fokus på at ulvene er kritisk truet. Da er det forstemmende at man her har en kampanje for å bryte naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen, sa Siri Martinsen i Noah.

Frykter ulveangrep

Et gjennomgangstema blant dem som kommer fra ulvesona var i dag beskrivelsen av et liv som blir stadig mer utfordrende. Ingvild Gløtheim fra Slettås i Norge, sier til NrK at det skaper frykt å ha en ulveflokk der man bor. Man går ikke ut etter at det er mørkt og man går ikke ut i skogen alene. Derfor protesterer man utenfor Stortinget.Det har vært mye støy rundt ulven og hvordan den vanskeliggjør livet for både husdyr og bønder.

– Å ha ulv i nærheten har store konsekvenser og det er vanskelig for oss å ha dyr på beite. Dette er store ekstrakostnader som vi må stå for selv. Ulven koster oss masse selv om vi ikke har tap av liv, sier bonde Ingrid Bentzen til NrK. Hun har ikke så store forventninger til demonstrasjoner, men denne demonstrasjonen foran Stortinget er viktig.

Mister velgere

Partiet Høyre mister velgere i Hedmark som grenser til Värmland. Her går 27 ulver frem og tilbake over grensen i de norsk-svenske skogene foran Stortingsvalget i Norge i September i år. Tolkningen av internasjonale lover og konvensjoner er ulik i Stockholm, og Oslo. Kanskje president Sven Erik Svedman i ESA, tidligere statssekretær fra Høyre,  bør komme på banen for å hviske den norske regjeringen at Bern-konvensjonen åpner for en mer liberal holdning enn regjeringens ensidige vern av ulv, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

NORSKOG mener også at det må være mulig å skyte ulv dersom den skaper frykt i Norge( Foto: NORSKOG)

NORSKOG mener også at det må være mulig å skyte ulv dersom den skaper frykt i Norge(Foto: NORSKOG)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*