Stefan Lindqvist, administrerende direktør i Byggfakta Group

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) («Byggfakta Group», «Byggfakta» eller «Bolaget»), en ledende plattform for markedsinformasjon og salgseffektivitet for den europeiske byggebransjen, kunngjør i dag at de har til hensikt å gjennomføre en børsnotering for å notere aksjene på Nasdaq Stockholm. Tilbudet forventes å bestå av både nye aksjer utstedt av Byggfakta Group og eksisterende aksjer i selskapet som tilbys av de selgende aksjonærene.

Byggfakta Groups hovedeiere, SSCP Bygger Holdings S.C.A og Bock Capital EU Luxembourg Tricycle S.á.r.l. (“hovedeiere”), som indirekte kontrolleres av Stirling Square Capital Partners og TA Associates, mener sammen med selskapets styre og ledergruppe at en notering av selskapets aksjer på Nasdaq Stockholm er et viktig skritt i selskapets utvikling. Selskapet forventer at en notering ytterligere vil øke bevisstheten om Byggfaktas virksomhet og aktiviteter, noe som fordeler Byggfaktas fremtidige potensial ved å styrke selskapets profil og merkevare for kunder og andre interessenter i byggebransjens økosystem, samt øke muligheten til å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte ansatte og sentrale ledere. IPO gir Byggfakta også tilgang til det svenske og internasjonale kapitalmarkedet og muliggjør en fortsatt aktiv M & A -agenda.

Nasdaq Stockholms selskapskomité har gjort en vurdering av at Byggfakta Group oppfyller gjeldende noteringskrav. Nasdaq Stockholm vil godkjenne en søknad om opptak til handel med selskapets aksjer på Nasdaq Stockholm forutsatt at visse vanlige vilkår er oppfylt, inkludert at selskapet sender inn en slik søknad og at fordelingskravet for selskapets aksjer er oppfylt. Avhengig av markedsforhold forventes tilbudet og noteringen på Nasdaq Stockholm å være gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2021.

Stefan Lindqvist, administrerende direktør i Byggfakta Group, kommenterer:

– For litt over 20 år siden ble jeg intervjuet av en lokalavis der jeg sa at Byggfakta blir Ljusdals første børsnoterte selskap. Jeg er derfor veldig stolt over å kunngjøre vår intensjon om å gjennomføre en børsnotering. Markedet for teknologiske løsninger for byggebransjen vokser raskt, drevet av økt penetrasjon og bruk av digitale verktøy i den historisk konservative byggebransjen. Hos Byggfakta er vi stolte over å lede denne trenden som leverandør av løsninger med sterkt fotfeste i Norden og Storbritannia, sammen med økt tilstedeværelse i resten av Europa, Asia og USA gjennom strategiske oppkjøp. Ved å samarbeide med alle interessenter i byggeprosessen og aktivt utvide produktporteføljen vår for å tilby et mer komplett tjenestetilbud, kan vi skape en helt unik opplevelse for våre kunder og samle aktører i byggebransjen gjennom vår egen programvareplattform. Sammen med våre mer enn 1600 engasjerte ansatte og kunder ser vi frem til å fortsette vår reise mot å bli den ledende leverandøren av teknologiske løsninger i byggebransjen. ”

Henrik Lif, medlem av investeringskomiteen i Stirling Square Capital Partners og styreleder i Byggfakta Group, kommenterer:

“Noteringen av Byggfakta Group markerer et nytt skritt i selskapets historie. Som et offentlig selskap vil vi kunne fortsette å bygge den globale lederen innen markedsinformasjon og integrerte programvareløsninger, og dermed skape et uovertruffen digitalt økosystem som forbedrer kundenes salgseffektivitet sterkt. Byggfakta er en naturlig konsolidator av bransjen takket være vår sterke organiske vekst og våre gode kontantstrømmer drevet av den abonnementsbaserte forretningsmodellen. Jeg ser frem til å jobbe med Stefan og teamet i dette nye miljøet. ”

Naveen Wadhera, administrerende direktør i TA Associates og styremedlem i Byggfakta Group, kommenterer:

“Building Facts har blitt den viktigste digitale plattformen for økt salg for den europeiske byggebransjen. Den integrerte skybaserte plattformen gir kjøpere og leverandører et viktige verktøy og omfattende informasjon for å lette transaksjoner i dette sterkt fragmenterte økosystemet. Vi har hatt stor glede av å samarbeide med Byggfakta -teamet og Stirling Square for å utvide selskapets posisjon geografisk og tilbudsmessig, og vi ser frem til å støtte Byggfaktas fortsatte vekst som et offentlig selskap. ”

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*