Direktør Atle Knudsen i Enthelios Nordic(Foto: Mynewsdesk)

For å dekke etterspørselen også i timene der etterspørselen var som høyest på energi, gikk de nordiske prisene opp mot det de kaller «peak-priser» i Tyskland. Det er normalt et par timer på morgenen og et par timer på ettermiddagen. Onsdag kveld sist uke kom de nordiske prisene helt opp i € 84/MWh (85 øre/ kWh eks. mva), skriver Enthelios

I terminmarkedet er underskuddet i ressursbalansen priset inn, hvor desember også er priset høyere i Norden enn i Tyskland. Det peker på mer import til Norden gjennom desember. Terminkontrakten for 2020 har også løftet seg videre denne uken, på tross av nedgang i både råvarepriser og terminpris i Tyskland. Noe av årsaken kan være at det nye finske kjernekraftverket Olkiluoto 3, har meldt om en ytterligere utsettelse, og har nå estimert oppstart i september 2020. Opprinnelig oppstart skulle vært i 2009.

Stabil oktober måned

Strømmarkedet la bak bak seg en relativt stabil oktober måned – der gjennomsnittlig spotpris i Norden havnet på 37,10 €/MWh. Dermed havnet den 13 prosent opp i forhold til prisen i september.

Ser vi på de siste fem årene, ligger årets oktoberpris 9 prosent høyere enn gjennomsnittet. Øker vi tidsrammen til snitt for de siste ti årene, så ligger årets oktoberpris 18 prosent høyere. Men holder vi oss kun til 2019, er prisen for oktober likevel nær 5 prosent lavere enn det vi har sett så langt i år.

Hvordan ser så ressurssituasjonen ut? I Norden er den tilnærmet på det normale, og den har forholdt seg ganske så stabil gjennom hele oktober. Vi fikk et godt påfyll av vannressurser i forkant av oktober, og dette har vært med på å hindre prisene å stige mer enn de har gjort. Mot slutten av oktober endret dog værprognosene seg i retning tørt og kaldt, noe som var med på å løfte prisene mot inngangen til november.

Svake prissignaler utenfor Norden

Ute i Europa ser vi en svak til negativ vekst i industrien, noe som helt klart bidrar til å holde energiprisene nede. Dette preger i første omgang kull- og gassprisen, men det er litt vanskeligere å se den samme tendensen i de europeiske strømprisene.

Strømprisene på kontinentet holdes igjen av prisen på CO2-kvoter. CO2-prisen har riktignok sunket noe siden i sommer – men som likevel er vesentlig høyere enn hva prisen var for noen år siden. Høyere CO2-pris gir en høyere kostnad for de som produserer gass- og kullkraft. Et stykke lengre ut i systemet påvirker dette til sist også de nordiske strømprisene.

Brexit har stor påvirkning på CO2-prisen

Storbritannias turbulente Brexit-prosess skaper både spenning og usikkerhet på mange arenaer – også i energimarkedet. Ved en såkalt «hard Brexit» uten noen avtale med EU, har markedet priset inn et fall i prisene på CO2-kvoter. Kommer en avtale på plass og Brexit gjennomføres noe senere, ser markedet ut til å tolke det som at CO2-prisen skal noe opp.

Uansett måten Brexit gjennomføres på, ser vi at markedet beregner en svakere vekst i Europa med Storbritannia på utsiden av EU. Det betyr lavere energipriser og lavere CO2-priser på de langsiktige kontraktene.

Dette er nok et eksempel på hvordan det nordiske energimarked påvirkes av storpolitikken internasjonalt. I dette tilfellet sirkuset i det britiske parlamentet, som også tar med seg CO2-prisene opp i berg-og-dalbanen – noe som igjen påvirker fremtidsmarkedet i Norden. 

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 150 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Effektprising

For å dekke etterspørselen også i timene der etterspørselen er høyest, gikk de nordiske prisene opp mot det de kaller «peak-priser» i Tyskland. Det er normalt et par timer på morgenen og et par timer på ettermiddagen. Onsdag kveld sist uke kom de nordiske prisene helt opp i € 84/MWh (85 øre/ kWh eks. mva)

I terminmarkedet er underskuddet i ressursbalansen som nevnt priset inn, hvor desember også er priset høyere i Norden enn i Tyskland. Det peker på mer import til Norden gjennom desember. Terminkontrakten for 2020 har også løftet seg videre denne uken, på tross av nedgang i både råvarepriser og terminpris i Tyskland. Noe av årsaken kan være at det nye finske kjernekraftverket Olkiluoto 3, har meldt om en ytterligere utsettelse, og har nå estimert oppstart i september 2020. Opprinnelig oppstart skulle vært i 2009, skriver Mynewsdesk.

Brexit preger strømprisen(Foto: Mynewsdesk/Enthelios)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*