Styreformann og CEO Amin Nasser i Aramco(Foto: Aramcos beretning)

Amin Nasser, president og administrerende direktør i Saudi Aramco, sier ifølge CNBC, at selskapets visjon «fortsatt er å være verdens fremste integrerte energi- og kjemikalieselskap» Debatten i det globale oljemarkedet handler om Saudi-arabiske Aramcos IPO, som presenteres 4. desember. Det statlige norske oljefondet bør etter Nordens Nyheters mening være gå inn som aksjonær i Aramco.

-Vårt oppdrag er å gi våre aksjonærer langsiktig verdiskapning gjennom pirssykluser for råolje og opprettholde vår fremtidige rolle innen olje og gassproduksjon, fange merverdi over hele hydrokarbonverdikjeden og lønnsomt utvide vår portefølje, skriver Aramco på sine nettsider.

Milliardsprik

Finansavisen skriver at verdien spriker blant analytikerne og verdsettelsesestimatene spriker med over 1.000 milliarder dollar. Med et intervall mellom 1,2 og 1,7 milliarder dollar, vil Saudi Aramco bli den største IPOen noensinne, så fremt prosessen lar seg formalisere. Goldman Sachs, med et verdsettelsesintervall på inntil 2,3 billioner dollar, valgte for snaue to uker siden å skru ned sine estimater for veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon for neste år fra 1,1 millioner fat om dagen til 0,7 millioner fat om dagen. Investeringsbankens nedrevidering av tilbudssiden er etter alle solemerker blant faktorene som får Goldman til å strekke verdsettelsen lengst av alle tilretteleggerne.

Saudi kan kutte mer

Hva gjelder produksjonen fra Saudi-Arabia skal en heller ikke se bort i fra landet vil kutte mer enn hva kuttavtalen legger opp til for å stramme til oljemarkedet og bedre investorklimaet for en høy verdsettelse av Saudi Aramco, skriver Finansavisen. Saudi-Arabia bekrefter offisielt børsnotering av Aramco med en innenlandsk notering satt til 4. desember på DHAHRAN børsen i Saudi-Arabia. Kongedømmet Saudi-Arabia lanserte offisielt sitt første børsnotering for det statlige oljeselskapet Saudi Aramco på søndag, og kunngjorde at en innenlandsk notering vil skje i desember, ifølge CNBC.

Verdispriket er for stort 

-For oss, som Saudi Aramco, tror jeg vi er stolte av oppføringen av Aramco. Det vil øke synligheten vår internasjonalt. Vi er et veldig sterkt selskap. Ved å dele mye informasjon, slik det kreves av ethvert børsnotert selskap, vil det være mange analytikere som vil gjennomgå dataene våre og sammenligne dem med andre børsnoterte selskaper, og vi vil gjerne ha den slags sammenligninger, fordi vi er et selskap som er stolte av resultatene våre, ”sa han.Saudi Aramco er verdens største integrerte olje- og gasselskap. Selskapet har blitt verdsatt til rundt 2 billioner dollar av den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, men Reuters siterer bankfolk og bedriftsinnsidere som sier at verdien er nærmere 1,5 billion dollar, skriver styreleder Amin Nasser.   
Nordens Nyheter mener  det er forsvarlig av NBIM(Norges Banks Investment Management) å kjøpe aksjer i Aramco. Dels fordi det er lønnsomt, og dels fordi det er måte å komme på innsiden av et selskap som eies av et regime som ikke er demokratisk i vestlig forstand, mener Nordens Nyheter.

Bør kjøpe Aramco-aksjer

Nordens Nyheter mener det er forsvarlig av NBIM å kjøpe aksjer i Aramco. Dels fordi det er lønnsomt på sikt, og dels fordi det er måte å komme på innsiden av et selskap som eies av et statlig regime som ikke er tilstrekkelig demokratisk i vestlig forstand, dermed kan Norge og Norden kanskje påvirke det erkekonservative regimet i Saudi-Arabia, skriver Nordens Nyheter.

Her er Oljefondets største aksjeposter i Saudi-arabisk næringsliv iht beholdningsverdier i Norges Bank per 31.12 2018: Totalt 9 milliarder kroner i 44 selskaper. Her er noen av de største selskapene: Advanced Petrochemical Co NOK 182 millioner( 0,79 %), Al Awwal Bank 471 mill. kroner (1,18%), Al Rajhi Bank 1,2 milliarder NOK(0,37%), National Petrochemical 115 mill. NOK(0,43%), Samba Financial Group 1 milliard kroner(0,71 %) Saudi International Petrochemical 79 mill. NOK(0,47%), Saudi Kyan Petrochemical 346 mill NOK, (0,76 %),National Commercial Bank(574 mill.NOK(0,17 %). Aramco har inngått to store samarbeidsavtaler med polske PKN Orlen( store i baltikum, Polen, Tsjekko/Slovakia). Det statlige norske oljefondet har investert 1 milliard norske kroner i polske PKN(1,28%). Aramco har også opsjon på å kjøpe 13 prosent av Huyndai Oil Bank der Huyndai Motor Caompani er store. Norges Bank(NBIM) eier 1,28 prosent i Huyndai. Huyndai Mobis er største eier i Huyndai. Black Rock og samarbeidende selskaper er størst i KIA/Huyndai. Huyndai Oilbank får all rafinert bensin fra Aramco i henhold til en fersk avtale, skriver Nordens Nyheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*