skog22

Den fremvoksende bioøkonomien ble igjen drøftet på en konferanse på Astrup Fearnley museet mandag i regi av svenske Gunnar Olofsson som har ledet arbeidet med Skog 22. Forskningsdirektør Gisle Johansen i Borregard sier til Nordens Nyheter at en rekke produkter som bioplast, biodrivstoff og bygningsmaterialer vil være basert på biomasse. Lars Olov Mosvild i Avinor sa at han tror at 600 millioner liter biodrivstoff årlig vil erstatte dagens flybensin. Borregaard investerer nå 250 millioner kroner i et anlegg som skal bli verdens største i produksjon av mikrofibercellulose, skriver Nordic News/Nordens Nyheter.

Store utfordringer

Skogsektoren står overfor store utfordringer, både som følge av finansiell uro, generelt høyt norsk kostnadsnivå og endrede forbruksmønstre. Det er derfor et stort omstillingsbehov, særlig i treforedlingsindustrien, men også i øvrige deler av norsk skogsektor.
– Skognæringen er en næring basert på fornybare og klimavennlige ressurser, samtidig som den i liten grad er avhengig av subsidier, sier landbruks- og matminister Listhaug Næringen representerer viktig aktivitet i distriktene. Regjeringen ønsker å få mer ut av denne næringen og vil legge til rette for økt avvirkning. Vi er forberedt på at det må gjøres noen grep for å få dette til. Innspillene fra SKOG22 vil være svært viktige i den videre politikkutformingen på området, sa Sylvi Listhaug da hun fikk overlevert rapporten Skog 22, en nasjonal strategi for skog og trelastnæringen.

Limtre på flyplasser

Tre er hovedingrediensen i utbyggingen av «Nye Gaardermoen» og innebæreer store utfordringer for Moelven Industrier, som er en stor skandinavisk produsent av limtre. En ny flyplass i Mo i Rana vil gtrolig også få bygninger i limtre opplyste Avisor på dagens pressekonferanse. » Utfordringer og muligheter for skog- og trenæringen» var tema under en paneldebatt som ble ledet av Anita Krohn Traaseth og Elisabeth Morten i Innovasjon Norge på mandagens konferanse i Oslo.De foreløpige tilrådningene fra strategigruppen i SKOG22 tar for seg områder som transport og logistikk, skatt og avgifter, miljø og klima, samt forskning og innovasjon.

Ny norsk trealder

Med fallende oljepriser og Nordsjøproduksjon står det norske samfunn overfor nye utfordringer. Konferansen Den Framvoksende Bio-økonomien på Handelshøyskolen BI nylig bidro til debatt om en diversilisert og bærekraftig norsk økonomi med fokus spesielt på hvilke muligheter skogressursene representerer og de deler av landet som er blitt liggende i ‘oljeskyggen’. Konferansen er sponset av Institutt for kommunikasjon og kultur, BI, og Xenophon AS, Fredrikstad.Jon Bingen forsøkte å se inn i fremtiden i sitt foredrag på BI-konferansen om bioøkonomi. Han kalte dette post-petroleumsverden. Han sa at det ville bli nn ”bedre verden”, med færre færre globale oligopoler/kartell( les større konkurranse),mulig spredning.Derav mulig bedre økonomi: Mer rasjonell ressursutnyttelse og bedre fordeling velferd og kapital. Tidligere landbruksminister Johan O. Løken fokuserte på Egon Glesinger og bio/skog-strategien på Handelshøyskolen BI der man presenterte nyutgivelsen av Egon Glesingers bok «Den kommende trealder» på konferansen i Nydalen i Oslo 13. januar i regi av Handelshøyskolen BI i Oslo. Mandag ble konferansen fulgt opp av SKOG 22 i regi av bl.a. Innovasjon Norge på Astrup Fearnley i Oslo.

Anita Krohn Traaseth var en av debattantene på mandagens konferanse på Astrup Fearnley i regi av Innovasjon Norge. Tema var SKOG 22(Foto:Twitter)
Anita Krohn Traaseth var en av debattantene på mandagens konferanse på Astrup Fearnley i regi av Innovasjon Norge. Tema var SKOG 22(Foto:Twitter)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*