Arne Simensen(34) forvalter Fondsfinans Norden. Fondsfinans fyller 15 år(Foto: Fondsfinans)

Fondsfinans Norge og Fondsfinans Norden har gjort det skarpt sammenlignet med sine respektive referanseindekser over tid. Fondsfinans Norge og Fondsfinans Norden har slått referanseindeksen i et lengre perspektiv, til tross for en noe svakere november måned, skriver Hegnar.no.Over tre år har Fondsfinans Norge gitt en avkastning på 16,2 prosent i snitt per år, mot 11,5 prosent for referansen (OSEFX). Siden oppstart (17/9 2015) har Fondsfinans Norden har gitt en avkastning på 15,3 prosent i snitt per år, mot 11,0 prosent for referansen (VINX Benchmark Cap), skriver Nordens Nyheter.

De to beste

I snart 15 år har Odd Hellem forvaltet Fondsfinans Norge med en verdibasert tilnærming. Fondet ligger godt foran referanseindeksen (OSEFX) i hele denne perioden. Vurdert etter både et 1, 3, 5, 7 og 10 års perspektiv har fondet også vist bedre avkastning enn fondsindeksen. Odd Hellem, tidligere omtalt som en av Norges beste forvaltere, har god grunn til å feire jubileet for Fondsfinans Norge. Med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17 %, og totalt 950 % avkastning siden oppstart*, har Fondsfinans Norge levert en svært god avkastning til fondets andelseiere.
(Net asset value per. 15.12.2017)

«Fødselsdag» samtidig

Fondsfinans Norge fyller 15 år samme dag som du fyller år, det er kanskje ikke tilfeldig?
Normalt er jeg ikke særlig overtroisk av natur, men kanskje har enkelte fødselsdatoer mer flaks enn andre? – kommenterer Hellem.

Hvordan vil du beskrive din forvaltningstilnærming? Har denne endret seg i løpet av de siste 15 årene?

-En tydelig verdibasert tilnærming har preget investeringene i hele perioden. I tillegg har jeg aldri vært begeistret for aksjer med binære utfallsrom. Kanskje har jeg også blitt noe mer forsiktig med årene. Uforutsette hendelser inntreffer gjerne når en minst venter det, sier Odd Hellem.

Tidligere har du nevnt av at det er viktig å unngå tapere, er det noen selskaper du er fornøyd med at du i år ikke har vært investert i?

-Å unngå tapere er naturligvis viktig for å oppnå god avkastning. Av årets tapere er det bl.a. godt å ikke ha vært investert i Seadrill, Norwegian Air og Opera Software.

-Samtidig er det viktig å se fremover og ikke dvele for mye med investeringer vi ikke har tatt del i. I år er jeg glad for at fondet har vært betydelig investert i Storebrand, SR-Bank og Norsk Hydro som alle har bidratt med god verdiøkning.

-Hvorfor skal man velge et fond som investerer i Norge?

-Norsk økonomi har vist en god vekst og er samtidig robust. Vi er avhengig av at økonomien hos våre handelspartnere er solid. Derfor er det positivt for Norge at vekstutsiktene for verdensøkonomien ser gode ut, også i årene fremover. President Trumps forsøk på å redusere internasjonal handel har så langt ikke fått særlig gjennomslag.

Fondsfinans Norge:Ca 1,5 mrd i forvaltningskapital tillater god aktiv forvaltning Fokusert portefølje på 25-35 selskaper
Ingen salg eller tegningsgebyr og lave forvaltningshonorarer (1% p.a), skriver selskapet i en pressemelding.

Odd Hellem har ledet Fondsfinans Norge i femten år(Foto: Fondsfinans)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*