Adm. direktør Henning Olsen i NCR Group(Foto: Cision AB)

NRC Group leverer et godt resultat i andre kvartal. EBITA* i konsern var på 47 millioner kroner, en økning fra 27 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Ordreinngangen for selskapet var på 2,2 milliarder kroner, en økning på over 60 prosent fra samme kvartal i fjor. Selskapet sikret seg i tillegg en kontrakt med Finnish Transport Infrastructure Agency på 2 milliarder kroner, for håndtering og distribusjon av materiell de neste fem årene. Kontrakten er ikke inkludert i den rapporterte ordreinngangen, noe som betyr at NRC Group har sikret seg kontrakter for over 4 milliarder kroner i andre kvartal.

Vi har oppnådd gode resultater på våre viktigste fokusområder; øke lønnsomheten og forbedring av ordreinngangen. Jeg er veldig stolt av hva organisasjonen har levert. Det systematiske forbedringsarbeidet som er gjennomført de siste to årene begynner å gi resultater», sier Henning Olsen, CEO i NRC Group ASA.

Finland leverte et sterkt kvartal med EBITA* på 65 millioner kroner, en klar forbedring fra 19 millioner kroner samme periode i fjor. Fortsatt gode resultater i bane-virksomheten og vedlikehold er hovedårsakene til forbedringene. Arbeidet med å skape en mer fleksibel kostnadsstruktur har også vært vellykket og bidrar til bedring av resultatet.

I Norge leverte selskapet en EBITA* på 2 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 27 millioner kroner samme periode i fjor. Lavere aktivitet i anlegg og svakere marginer i rive- og gjenvinningsvirksomheten forklarer nedgangen i resultatet. Tiltak som er iverksatt for å bedre lønnsomheten viser god progresjon og vil bidra til gradvis bedre resultater. Anleggsvirksomheten sikret seg flere kontrakter i første halvår slik at aktivitetsnivået vil øke fremover.

I Sverige er priskonkurransen fortsatt utfordrende, noe som har medført vesentlig lavere aktivitet. Selskapet leverte en EBITA* på -12 millioner kroner i andre kvartal, omtrent på samme nivå som samme kvartal forrige år.  

Fokus på å vinne de riktige prosjektene til riktig pris, samt forbedring av prosjektgjennomføring er fortsatt selskapets viktigste prioritet fremover. Det skal bidra til å forbedre lønnsomheten. Markedsutsiktene for NRC Group er gode, med en god tilgang på anbud i både Norge, Sverige og Finland.

*Før andre inntekter og kostnader (oppkjøpskostnader)

Om NRC Group: NRC Group er en ledende leverandør av infrastruktur i Norden med en sterk posisjon i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelatert infrastruktur, og leverer i tillegg infrastruktur til havner, kaier og broer. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6,5 milliarder kroner og sysselsetter cirka 2 000 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.


Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

Om NRC Group:NRC Group er en ledende leverandør av infrastruktur i Norden med en sterk posisjon i Norge, Sverige og Finland. I Norge har selskapet tre divisjoner innen anlegg, bane og miljø. Selskapet er en totalleverandør innen jernbanerelaterte løsninger og leverer i tillegg infrastruktur til havner, kaier og broer. Miljødivisjonen utfører prosjekter for å sikre en bærekraftig opprydning og utbygging.NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 000 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*