Bingo er alt vanligere i norske foreninger(Foto:Pixabay)

Den norske politiske festivalen Arendalsuka har de siste årene blitt en viktig møteplass for ulike organisasjoner, partier og næringslivet. De forskjellige mediehusene dekker festivalen, og viser det samfunnet at ulike temaer handler om mer enn bare politikk.

Det arrangeres opptil flere hundre arrangementer i løpet av den tiden Arendalsuka blir avholdt hvert år, som pleier å være mot slutten av sommeren. Her får vi blant annet ulike synspunkter fra politiske partier og viktige personer som har en stor rolle i næringslivet.

Arendalsuka byr på eksepsjonell underholdning også på nett, slik at alle får med seg festivalen. Underholdning på nett har blitt mer utbredt, som hos Videoslots hvor mange kan prøve seg på spill og bli underholdt på nett. Dette har blitt mulig ved hjelp av digitalisering.

Ett seminar som vart arrangert av Stiftelsen Dam var ”Ny lov om pengespill- hvor går veien videre?”

Arendalsuka Ung gir barn og ungdom en større stemme

Det er helt klart ikke bare voksne som ønsker å uttrykke seg og debattere om forskjellige temaer og ulike samfunnsproblemer. Mange barn, og spesielt ungdom har lenge vist at de også bør kunne si sin mening om for eksempel klima, miljø, rasisme og spesielt mobbing.

Det fører til et enda større engasjement i samfunnet at flere bidrar med å uttrykke sin stemme opp mot forskjellige og viktige temaer. Årets program byr på flere grunnleggende spørsmål om klima, noe vi den siste tiden har sett forandre seg voldsomt rundt om i verden.

Det er mange debatter som skaper stor engasjement. En annen debatt som skaper stort engasjement blant voksne og de yngre, er hvordan regulering av ulike ting i samfunnet påvirker den norske befolkningen. Et tydelig eksempel på det er regulering av teknologien.

Psykisk helse under pandemien har vært en het debatt blant de yngre, og flere har stilt seg kritisk til hvordan politikerne håndterer dette. Røde kors utførte tidligere en undersøkelse som viste at hele 45% av unge fra 16-24 år er ensomme som følger av koronaviruset.

Slik melder du på et arrangement under Arendalsuka

Hvis du er et politisk parti eller en organisasjon som ønsker å belyse et tema, så kan du melde på et arrangement under Arendalsuka. Det samfunnsrelevante temaet du ønsker å fremheve, vil da bli tatt opp til debatt. Men, det er noen kriterier som må oppfylles først.

Du kan lese mer om kriteriene på Arendalsuka sine nettsider. Hvis kriterier ikke blir oppfylt, så vil arrangementet som påmeldes bli avslått. I verstefall kan brudd på kriterier for et arrangement som skal meldes på, føre til utvisning. Derfor er det viktig å oppfylle kriteriene.

Viktige samfunnstemaer er grunnlaget for at Arendalsuka har fått den oppmerksomheten som den her fått. Enten du er voksen, barn eller ungdom, så skal alle få muligheten til å kunne uttrykke sin stemme for temaer som er viktig både for, og i samfunnet her i Norge.

Ved å følge Arendalsuka nøye, vil man kunne bli informert om mye mer enn det som kun vises i media, og det er definitivt en fordel dersom en har debatter og viktige samfunnstema som interesse, enten det er en organisasjon eller et mediehus. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*