Larry Page i Alphabet viser sterk vekst i aksjekursen det siste året( Foto: Google

Amerikanske aksjer viser sterkest vekst det siste året ifølge Euroinvestor. Bank of America har vist en vekst i aksjekurs på 55,2 prosent, mens Alphabet, som eier Google har steget 46,8 prosent. Fondets største investering, Nestle økte i verdi med fem prosent det siste året ifølge Euroinvestor . Oljefondet beløper seg til ti tusen milliarder kroner i 2024, viser Finansdepartementets beregninger. Bedre aksjekurser på de internasjonale børsene har bidratt til bedre resultater siste kvartal. Dermed har regjeringen minst to tunsen milliarder kroner i «valutareserve» de kommende seks årene om internasjonal økonomi fortsetter som nå, skriver Nordens Nyheter.

Historisk best

Fondets markedsverdi steg i løpet av andre kvartal 2017 med 153 milliarder kroner til 8 020 milliarder kroner. Markedsverdien av aksjeinvesteringene var 5 225 milliarder kroner, mens renteinvesteringenes markedsverdi var 2 597 milliarder kroner. Fondets unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 199 milliarder kroner. I andre kvartal 2017 fikk fondet en avkastning på 202 milliarder kroner. Den norske stat foretok et uttak på 16 milliarder kroner. Endringer i kronekursen medførte at fondets verdi falt med 32 milliarder målt i norske kroner. Mer informasjon om fondets avkastning. Oljefondet fikk i andre kvartal 2017 en avkastning på 2,6 prosent. Det er bedre enn gjennomsnittet i finansmarkedene. Oljefondet tjente 202 milliarder kroner i siste kvartal.

Fondet var ved utgangen av første kvartal 2017 investert med 65,1 prosent i aksjer, 32,4 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.  Her er oljefondets sju største aksjeposter i 2016(Kilde NBIM)

Beløp i millioner kroner, 31.12.2016 ( Årsvekst i prosent ifølge Euroinvestor)
Nestlé SA Konsumvarer 51 696                                             5
Apple Inc Teknologi 44965 49 613                                     46,8
Royal Dutch Shell Plc 49 440                                                8,9
Bank of America Corp 38 444                                              55,2
JPMorgan Chase & Co 38 209                                             39,2
Microsoft Corp 37 612                                                            26,4
Alphabet Inc 37 521                                                                46,8

Norges Banks prognoser for oljefondet er som følger:

1. januar 2018 7 819,9
1. januar 2019 8 131,1
1. januar 2020 8 465,0
1. januar 2021 8 822,2
1. januar 2022 9 217,3
1. januar 2023 9 630,9
1. januar 2024 10 084,3
1. januar 2025 10 584,9

Aksjeinvesteringene ga i kvartalet en avkastning på 3,4 prosent, mens avkastningen på de omsettelige rentepapirene var 1,1 prosent.Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,1 prosent.  I andre kvartal var den samlede avkastningen 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning. Det betyr at fondets forvaltere og metodikk gjorde det bedre enn gjennomsnittet av konkurrentene i finansmarkedet.

– Særlig aksjemarkedene har levert svært godt hittil i år, og fondets avkastning har vært 6,5 prosent i årets to første kvartaler. Det tilsvarer en avkastning på 499 milliarder kroner, sier fondets nestleder Trond Grande til Aftenposten.

– Det er det beste halvårsresultatet målt i kroner i fondets historie. Vi kan ikke forvente en slik avkastning fremover. Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier han videre.

Sterkere krone

I andre kvartal tok Finansdepartementet 16 milliarder kroner ut av fondet. Men det betyr ikke at fondet skrumper. Avkastningen i verdens finansmarkeder er mye høyere, og sørger for at fondet legger på seg til tross for uttaket. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 32 milliarder kroner. Hver investerte dollar eller euro blir regnet om til færre kroner pr. konene er blitt sterkere. Men dette har ikke noe å si for fondets internasjonale kjøpekraft.

Styreleder Paul Bulcke i Nestle, NBIM`s største investering, viser bare en årsvekst på fem prosent( Foto: Nestle)

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*